Informatie voor zorgverleners Behandelprotocollen Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)