Hematologie-wijzer

De website www.hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hematologische aandoeningen met medische professionals in het Radboudumc en de ziekenhuizen in de regio te delen.

lees meer

Hematologie-wijzer

De website www.hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hematologische aandoeningen met medische professionals in het Radboudumc en de ziekenhuizen in de regio te delen.

Inmiddels zijn een aantal behandelprotocollen van met name hemato-oncologische ziektebeelden gepubliceerd. De komende tijd zal dit verder uitgebreid worden en zullen ook behandelprotocollen van benigne ziektebeelden op deze website geplaatst worden. 

Moeder­protocollen

Alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc lees meer

COVID-19

Informatiepagina's over het COVID-19 virus op websites voor zorgverleners en patiënten

lees meer

COVID-19

Beleid afdeling Hematologie - Radboudumc


Documentatie op Qportaal (afgeschermd):

Externe websites 


Nederlandse vereniging voor hematologie (NVvH)


Stichting hemato-oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON)


European society for blood and marrow transplantation (EBMT)


American society of hematology (ASH)


Nederlandse internisten vereniging (NIV)


Federatie medisch specialisten (FMS)


Nederlandse federatie van kankerpatiënten organisaties (NFK)


Patiëntenorganisatie Hematon


Platform CMyLifeDisclaimer en privacy statement

Disclaimer

 
De website www.hematologie-wijzer.nl is een initiatief van de afdeling Hematologie van het Radboudumc en heeft tot doel om diagnostiek- en behandelprotocollen van hematologische aandoeningen met medische professionals in het Radboudumc en de ziekenhuizen in de regio te delen.
 
Hoewel aan de informatie en protocollen die via deze website gepubliceerd worden de grootst mogelijke zorg is besteed, garandeert dit niet dat de getoonde informatie juist of volledig is. Aan het gebruik van deze website en de hierop gepubliceerde protocollen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Afhankelijk van de omstandigheden rondom een specifieke casus kan de op deze website gepubliceerde informatie in bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing  zijn. Deze website moet dan ook beschouwd worden als een hulpmiddel. De behandelend arts is en blijft eindverantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van een patiënt.
 
Het Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website en de hierop gepubliceerde protocollen. Onder gebruik wordt ook verstaan: implementeerbaarheid in bestaande processen of (digitale) systemen, als vervanging van bestaande processen en het laten aansluiten op bestaande processen. De gebruiker van deze website vrijwaart het Radboudumc tegen vorderingen van derden die (mede) verband houden met het gebruik van deze website en de hierop gepubliceerde protocollen.
 
Mocht u fouten dan wel onduidelijkheden signaleren, dan vernemen wij dat graag. Deze zullen zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.
 
Het is zonder voorafgaande toestemming van het Radboudumc niet toegestaan om de inhoud van de informatie of de protocollen op deze website te (doen) wijzigen en een aldus gewijzigde versie van het protocol onder verwijzing naar het Radboudumc, als oorspronkelijke maker, binnen de eigen organisatie of aan derden ter beschikking te stellen. Het Radboudumc kan nadere, redelijke, voorwaarden stellen aan het verlenen van zodanige toestemming.
 
De websites van derden waarnaar in de protocollen of op de website verwezen wordt, worden door het Radboudumc regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van de informatie. Toch kan het Radboudumc niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites van derden. Het Radboudumc is niet verantwoordelijk voor de andere websites, voor de privacybescherming op die websites en voor de diensten en/of producten die via die websites worden aangeboden.

Privacy statement

 
Het Radboudumc respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 
Bij uw bezoek aan deze website kunnen uw gegevens op verschillende manieren geregistreerd worden. Denk hierbij aan de herkenning van uw domeinnaam en gegevens die door u ingevuld worden bij gebruik van het contactformulier (naam, telefoonnummer, e-mail adres en uw reactie). Deze gegevens gebruiken we om uw reactie te verwerken, indien nodig acties uit te voeren, u eventueel respons te geven en de website verder te verbeteren.
 
Alleen indien door u verzocht, kunnen uw gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen en websiteverbeteringen. U kunt dat aangeven door een mail te sturen naar website.hemat@radboudumc.nl of door gebruik te maken van de toestemmingsmogelijkheid hiertoe op het contactformulier. Als u geen prijs meer stelt op gebruik van uw e-mail adres of als u vragen of klachten heeft, dan kunt u ook op deze manier contact met ons opnemen.
 

Contact

Hematologie-wijzer neem contact op