Inleiding

Dit protocol is een gestructureerde weergave van de verschillende procedures en documenten behorend bij hemaferese. Het merendeel van de documenten waar naar gelinkt wordt, is alleen toegankelijk via het netwerk van het Radboudumc.

lees meer