Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Ernst, duur en type (huid, slijmvliezen) van de bloedingen
  • (Bloederige) diarree, inclusief bij omgevingsgenoten
  • Neurologische symptomen, visusklachten
  • Trombo-embolieën, abortus, intra-uteriene vruchtdood en bloedtransfusies in de voorgeschiedenis
  • Vaccinaties
  • Inschatten risico HIV-infectie
  • Eerdere zwangerschappen, huidige mogelijkheid zwangerschap
  • Familie-anamnese
  • Symptomen passend bij of voorgeschiedenis van maligniteit, transplantatie, systeemziekten

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Aanwijzingen voor maligniteit of systeemziekte
  • Bloedingen
  • Temperatuur 
  • (Vluchtige) neurologische symptomen (o.a. bewustzijn, prikkelbaarheid, visus, motorische uitval, hoofdpijn)
  • Icterus, donkere urine
  • Bloeddruk
  • Zuurstofsaturatie
  • Lengte en gewicht (nodig voor plasmawisseling)

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Denk aan bloedafname vóór start plasmawisseling!

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie (vermeld vraagstelling fragmentocyten)
 • Chemie: ureum, kreatinine, bilirubine totaal, bilirubine direct, ASAT, ALAT, LDH, totaal eiwit, albumine, glucose, haptoglobine, troponine-T, NT-proBNP
 • Hemostase:
  • ADAMTS-13 activiteit (von Willebrand factor cleaving protease). Instructies Radboudumc:
   • Epic order LAB1640
   • Bij verdenking TTP: meld (ook in de avond en nacht) de aanvraag telefonisch aan bij de dienstdoende analist van het stollings­laboratorium (bereikbaar via de centrale). Dit waarborgt dat de bepaling de eerst­volgende ochtend direct wordt ingezet (ook op zaterdag en zondag). Nota bene: de bepaling buiten kantoor­uren is alleen beschik­baar binnen het Radboudumc en alleen na overleg met de dienst­doende hematoloog
   • Lever het monster zo snel mogelijk aan bij het laboratorium (in ieder geval binnen 1-2 uur). De ADAMTS-13 activiteit kan namelijk terug lopen in de tijd en daardoor tot een vals-verlaagde uitslag leiden
   • Bij uitslag <20%: verzoek het stollings­labora­torium tot een aanvullende antistof­bepaling middels insturen van diagnostisch materiaal naar Sanquin (cronijmegen@umcn.nl, tel. 14769)
   • Frequentie bepaling ADAMTS-13 activiteit door het stollings­laboratorium:
    • Regulier (niet urgente bepalingen zoals poli­klinische follow up): 1 keer per week op werkdagen
    • Bij actieve immuun­modulerende behandeling gericht op bereiken van immuno­logische remissie: 2 keer per week, zo mogelijk op de dagen van monstername. Informeer het stollings­laboratorium actief (zie Behandeling - Evaluatie en beleid vanaf dag 7 voor details)
    • Presentatie verdenking TTP: eerst­volgende ochtend (ook in het weekend)
  • PT, APTT, fibrinogeen, d-dimeer
 • Virologie: HBV, HCV, HIV
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen
  • Directe antiglobuline test   

Op indicatie:

 • Hemostase:
  • ADAMTS-13 mutatieanalyse (indien ADAMTS-13 activiteit <10%, auto-antistoffen afwezig en geen alternatieve verklaring; aanvragen via afdeling Genetica)
  • Lupus anticoagulans, anti-cardiolipiden, anti-β2 glycoproteine
 • Immunologie: diagnostiek complementfactoren
 • Serologie: anti-nucleaire antistoffen (ANA), ENA en anti-dsDNA
 • Zwangerschapstest

Urine

 • Urine screening en sediment
 • Ratio albumine/kreatine (portie)

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat (op indicatie*):
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
 • Cristabiopt (op indicatie*)

Beenmergonderzoek alleen verrichten bij een niet eenduidige diagnose, persisterende TTP of een verdenking op een (onderliggende) hematologische maligniteit.

Microbiologie

 • Bloedkweken (op indicatie, bij koorts)
 • Seriële faeces kweek (3 keer), PCR Shiga toxine 1+2, antistoffen tegen STEC bacterie (op indicatie, altijd op kinderleeftijd en/of in geval van (al dan niet bloederige) diarree of diarree in omgeving of diarree in recente voorgeschiedenis)
 • PCR sneltest Streptococcus pneumoniae (op indicatie, bij verdenking infectie)

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank hematologie

Beeldvorming

 • X-thorax
 • CT- of MRI-scan cerebrum (op indicatie, bij neurologische symptomen t.b.v. uitsluiten bloeding en ischemische haarden)

Overige onderzoeken

 • ECG
 • Funduscopie (op indicatie, bij ernstige hypertensie of visusstoornissen) 

Verwijzingen / consultaties

 • Consult neuroloog (op indicatie)
 • Consult cardioloog (op indicatie)
 • Consult oogarts (op indicatie)

 

Ga terug naar de TTP homepage of lees meer over TTP:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.