Respons

Criteria

Hematologische complete respons (hCR) (vanaf dag 7)

 • Trombocyten >150*109/l
 • LDH binnen normaalwaarden op >2 aaneengesloten dagen

Immunologische complete respons (iCR)

 • Hematologische complete respons
 • ADAMTS-13 activiteit ≥10%

Partiële respons (vanaf dag 7)

 • >50% stijging van trombocyten én absoluut aantal trombocyten ≥60*109/l zonder normalisatie
 • >50% daling van LDH vergeleken met uitgangswaarde zonder normalisatie
 • Geen klinische verslechtering

Geen respons

 • Trombocyten <60*109/l en/of
 • Stijging trombocyten <50% en daling LDH <50%

Progressieve ziekte

 • Klinische achteruitgang met ontbreken herstel van trombocyten en/of stijging LDH tijdens plasmaferese

Complete remissie

 • Trombocyten >150*109/l en LDH binnen normaal­waarden gedurende ≥4 weken aanhoudend na behandeling

Recidief

 • Recidief ziekte na ≥4 weken complete remissie

 

Ga terug naar de TTP homepage of lees meer over TTP:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.