Protocolhouder

Dr. Dorothea Evers
Dr. Marlijn Hoeks

Laatste controle

03-03-2023

Wijzigingenhistorie

  • 19-03-2024: In onderdeel Diagnostiek het beleid voor het met spoed bepalen van ADAMTS-13 in het Radboudumc aangepast
  • 19-01-2023: In onderdeel Behandeling de paragraaf Urgentie toegevoegd
  • 14-04-2022: In onderdeel Diagnostiek en onderdeel Behandeling beleid en logistiek ADAMTS-13 bepaling in het Radboudumc aangepast
  • 19-02-2021: Onderdelen Behandeling, Respons criteria en Follow up aangepast naar nieuwe concept behandelrichtlijn (2020)
  • 06-01-2020: Beschikbaarheid caplacizumab aangepast (niet meer via 'early access' programma)
  • 25-07-2019: Volledige behandelprotocol herzien, vooruitlopend op aankomende wijziging behandelrichtlijn TTP
  • 25-07-2019: Wijziging protocolhouder (voorheen dr. Saskia Schols, vanaf heden dr. Dorothea Evers)
  • 20-06-2019: Bij Diagnostiek toegevoegd dat ADAMTS-13 monster binnen 1 uur na afname op het laboratorium dient te zijn
  • 15-10-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de TTP homepage of lees meer over TTP:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.