Diagnostiek tijdens behandeling

Verricht dagelijks lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek.

Laboratoriumonderzoek

Bloed, standaard:

  • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en op indicatie differentiatie
  • Chemie: ureum, kreatinine, natrium, kalium, calcium, bilirubine totaal, bilirubine direct, ASAT, ALAT, LDH, albumine, haptoglobine

Bloed, op indicatie:

  • Hemostase: ADAMTS-13 activiteit (2 keer per week, zo lang nog geen immuno­logische remissie is bereikt)

Diagnostiek tijdens follow up (na behandeling)

Poliklinische controles

Stem in overleg met de patiënt de frequentie af. Het recidief risico is het grootst gedurende de eerste 2 jaar na initiële presentatie.

Laboratoriumonderzoek

Herhaal na 6 weken en na 3, 6 en 9 maanden na de laatste gift caplacizumab ADAMTS-13 activiteit. Bij uitblijven van een (immunologisch) recidief volstaat daarna jaarlijkse bepaling zolang poliklinische controle gehandhaafd blijft. 

Beleid tijdens follow up (na behandeling)

Indien persisterende complete remissie, maar ADAMTS-13 activiteit <10%:

  • Pre-emptief rituximab 375 mg/m2 4 giften à 1 week, gezien sterk verhoogd risico op recidief
  • Zo nodig herhalen indien na initiële respons de ADAMTS-13  activiteit opnieuw daalt tot <10%

Indien aanhoudende remissie met ADAMTS-13 activiteit >10%:

  • ADAMTS-13 activiteit eens per jaar herhalen

 

Ga terug naar de TTP homepage of lees meer over TTP:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.