Wat is leukemie?

Als u leukemie heeft, dan maakt uw beenmerg te veel afwijkende witte bloedcellen aan. Deze worden ongeremd geproduceerd en nemen te veel ruimte in het beenmerg in. De aanmaak van normale bloedcellen komt hierdoor in de verdringing. Dit kan leiden tot verschillende (ernstige) klachten en problemen. lees meer

Wat is leukemie?

Als u leukemie heeft, dan maakt uw beenmerg te veel afwijkende witte bloedcellen aan. Deze worden ongeremd geproduceerd en nemen te veel ruimte in het beenmerg in. De aanmaak van normale bloedcellen komt hierdoor in de verdringing. Hierdoor veranderen uw bloedwaarden. Dit kan leiden tot een laag aantal normale witte bloedcellen (wat een verhoogde kans op infecties geeft), een laag aantal rode bloedcellen (wat leidt tot vermoeidheid) en/of een laag aantal bloedplaatjes (wat zorgt voor een verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken).

Soorten leukemie

Er zijn verschillende soorten leukemie. Elk soort leukemie is anders. Dat wil zeggen dat de bijbehorende klachten en symptomen, behandeling en vooruitzichten verschillend zijn. De vier meest voorkomende vormen van leukemie zijn:

  • Acute lymfatische leukemie
  • Acute myeloïde leukemie
  • Chronische lymfatische leukemie
  • Chronische myeloïde leukemie

Acuut of chronisch

Witte bloedcellen worden gemaakt in het beenmerg. Als de witte bloedcellen nog jong (onrijp) zijn, dan functioneren ze nog niet goed. Gedurende de tijd ontwikkelen de jonge witte bloedcellen zich tot goed functionerende (rijpe) bloedcellen. Dit noemen we uitrijping.

Bij acute leukemie vindt die uitrijping niet plaats. De afwijkende witte bloedcellen blijven jong en het worden er ook snel meer. Hierdoor kunt u in korte tijd (binnen enkele dagen tot weken) ernstig ziek worden.

Bij chronische leukemie rijpen de afwijkende witte bloedcellen wel uit. Chronische leukemie ontwikkelt zich langzaam. Het kan een tijd (soms wel jaren) duren voordat bij u de eerste klachten optreden.

Lymfatisch of myeloïd

Een leukemie kan lymfatisch of myeloïd zijn. Dit wordt bepaald door het type witte bloedcel dat ongecontroleerd is gaan delen. Dit kunnen lymfoïde voorlopercellen of myeloïde voorlopercellen zijn.

Als de leukemie ontstaat uit een lymfoïde type voorlopercel dan spreken we over lymfatische leukemie. Als de leukemie ontstaat uit een myeloïde type voorlopercel dan betreft het een myeloïde leukemie.

Het vaststellen van de oorsprong van de leukemie is belangrijk voor het bepalen van de behandeling en de prognose. Vaak is hiervoor aanvullend beenmergonderzoek nodig.