Wat is chronische myeloïde leukemie?

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een zeldzame vorm van leukemie. Hierbij is er een fout ontstaan in de stamcel in uw beenmerg, waardoor er een afwijkend eiwit (BCR-ABL) wordt gevormd. Dit eiwit zorgt er voor dat er te veel witte bloedcellen en vaak ook bloed­plaatjes worden aange­maakt. lees meer

Wat is chronische myeloïde leukemie?

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een zeldzame vorm van leukemie. Hierbij is er een fout ontstaan in de stamcel in uw beenmerg, waardoor er een afwijkend eiwit (BCR-ABL) wordt gevormd. Dit eiwit zorgt er voor dat er te veel witte bloedcellen en vaak ook bloed­plaatjes worden aange­maakt.

CML ontwikkelt zich langzaam. Hierdoor hebben mensen met CML vaak lange tijd geen klachten en kan het per toeval worden gevonden bij een bloed­onder­zoek. Als er symptomen ont­staan, dan worden deze vaak veroorzaakt doordat de witte bloedcellen zich ophopen in het beenmerg. Hierdoor komt de aanmaak van normale bloedcellen in de verdringing. Dit uit zich onder andere in bloedarmoede, wat leidt tot vermoeidheid. Ook kunnen spontane bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken voorkomen, als gevolg van afwijkende bloedplaatjes. Daarnaast kunt u last hebben van een gespannen gevoel of pijn in de buik door een vergrote milt.

Van levensbedreigend naar chronisch

Sinds 2001 is het medicijn imatinib beschikbaar gekomen. Hiermee is er een grote vooruit­gang geboekt bij de behandeling van CML. CML is veranderd van een levens­bedrei­gende ziekte naar een aandoening die bij de meeste mensen goed onder controle kan worden gehouden met een bijna normale levensverwachting.

Hoe vaak komt CML voor?

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 165 mensen de diagnose CML. De ziekte kan op alle leeftijden voorkomen, maar wordt  vaker bij oudere mensen gezien.

Omdat de behandelmogelijkheden flink verbeterd zijn, blijven mensen met CML langer leven. Dit betekent dat het totaal aantal mensen met CML steeds verder toe zal nemen. Momen­teel zijn er in Nederland ongeveer 2.500 mensen met CML. 

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon en de website van platform CMyLife leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten