Wat is acute myeloïde leukemie?

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker. Deze ziekte kenmerkt zich door een enorme toename van afwijkende, onrijpe witte bloedcellen in het beenmerg, de zogenoemde myeloblasten. Hierdoor wordt de normale bloedaanmaak verstoord. lees meer

Wat is acute myeloïde leukemie?

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker. Deze ziekte kenmerkt zich door een enorme toename van afwijkende, onrijpe witte bloedcellen in het beenmerg, de zogenoemde myeloblasten. Hierdoor wordt de normale bloedaanmaak verstoord.

Het beenmerg is het orgaan waarin bloedcellen worden aangemaakt. Als er kankercellen in uw beenmerg voorkomen, dan kan het beenmerg zijn werk niet meer goed doen.

Bij AML bestaan de kankercellen uit onrijpe, witte bloedcellen die we myeloblasten noemen. Deze myeloblasten blijven zich delen en verdringen de aanmaak van normale bloedcellen. Hierdoor veranderen de bloedwaarden. Dit uit zich bijvoor­beeld in bloedarmoede (wat leidt tot vermoeidheid), een laag aantal normale witte bloedcellen (wat zorgt voor een verhoogde kans op infecties) of een laag aantal bloed­plaatjes (wat een verhoogde kans geeft op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken).

AML ontwikkelt zich meestal snel. Vandaar dat deze vorm van leukemie een acute ziekte is. Dat wil zeggen dat u in korte tijd ziek kan worden. Vaak moet er al kort na de diagnose gestart worden met de behandeling. De behan­de­ling en ook prognose hangt af van het subtype AML, de genetische afwijkingen van de myeloblasten, uw leeftijd en ook uw algemene gezondheid.

Hoe vaak komt AML voor?

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 mensen de diagnose AML. AML komt vooral bij volwassenen voor en soms bij kinderen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose ligt ruim boven de 60 jaar. Een derde deel is ouder dan 75 jaar. 

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten