Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Eerder gediagnosticeerde beenmergziekte en behandeling
  • Doorgemaakte trombose (arterieel, veneus) of embolie en de mogelijke relatie met PNH
  • Doorgemaakte zwangerschappen of operaties en eventuele complicaties
  • PNH gerelateerde klachten:
   • Klachten die kunnen passen bij een in gang zijnde trombose
   • Verhoogde infectiegevoeligheid
   • Verhoogde bloedingsneiging
   • Vermoeidheid
   • Dyspnoe
   • Buikpijn
   • Spierpijn / snelle verzuring van spieren
   • Erectiele dysfunctie
   • Dysfagie
   • Icterus
   • Kleur en helderheid van de urine
   • Verminderd concentratievermogen
   • Factoren die aanleiding kunnen geven tot verhoogde hemolyse (bijvoorbeeld infectie)
   • Verminderd functioneren (school/werk, sociaal)

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Icterus
  • Hematomen
  • Tekenen van doorgemaakte trombose
  • Hepatosplenomegalie

Laboratoriumonderzoek


Bloed

Standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en microscopische differentiatie
 • Immunofenotypering: screening PNH kloon*
 • Chemie: kreatinine, bilirubine totaal en direct, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, haptoglobine, CRP, glucose, ijzer, ijzerverzadiging, totale ijzerbindings­capaciteit, ferritine, foliumzuur, vitamine B12, TSH
 • Virologie: HIV, HBV, HCV, CMV, EBV, Parvo B19
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen
  • Directe antiglobuline test
Op indicatie:
 • Chemie: erytropoëtine
 • Hemostase: d-dimeer
 • Immunologie: screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
 • Virologie: HAV
* Flowcytometrie op een vers perifeer bloedmonster waarbij afwezigheid (type III cellen) of verminderde aanwezigheid (type II cellen) van GPI-verankerde eiwitten op de granu­lo­cyten, monocyten en erytrocyten wordt aangetoond. Het totaal gemeten percen­tage granulo­cyten of mono­cyten, waarop de GPI-verankerde eiwitten verminderd of niet aanwezig zijn, is bepalend voor de PNH kloongrootte. De PNH kloon in de erytrocyten­fractie is altijd kleiner dan in de granulo­cyten / mono­cyten­fractie door hemolyse.

Urine
 • Urine screening en sediment
 • Kleur en aspect
Beenmerg
 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
  • Cytogenetica
 • Cristabiopt
Beenmergonderzoek wordt ingezet om een andere onderliggende beenmergziekte uit te sluiten en ter beoordeling van de ijzervoorraad. Bij aanwijzingen voor aplastische anemie: zie protocol AA - Diagnostiek voor eventuele aanvullende beenmerg­diagnostiek.

Biobanking
 • Afname van extra materiaal voor biobank Hematologie (indien informed consent aanwezig)
 • Zie Documentatie biobank Hematologie (HEMBB) voor indicaties, tijdspunten, af te nemen materiaal en Epic orders

Beeldvorming

 • Echo of CT scan abdomen (aanwijzingen voor (doorgemaakte) arteriële of veneuze trombose, collateraalvorming, galsteenlijden, miltgrootte)
 • Echocardiografie (op indicatie, bij aanwijzingen voor pulmonale hypertensie)
 • Gericht onderzoek naar trombose (op indicatie)

Overige onderzoeken

 • ECG (aanwijzigingen voor ritmestoornissen of (doorgemaakte) ischemie; uitgangsbeeld voor het beloop van de behandeling)

Ga terug naar de PNH homepage of lees meer over PNH: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.