Diagnostiek tijdens follow up


Poliklinische controles

De frequentie van poliklinische controles bij patiënten die behandeld worden met eculizumab is gespecificeerd in intern protocol PNH - Radboudumc (afgeschermd).

Indien er geen indicatie is voor behandeling met eculizumab, dan wordt de frequentie van poliklinische controles patiëntspecifiek, op basis van de kliniek, bepaald.

Laboratoriumonderzoek

Bloed, standaard:
  • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten en automatische differentiatie
  • Immunofenotypering: PNH kloon (elke 6 maanden)
  • Chemie: kreatinine, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, ijzer, ijzerverzadiging, totale ijzerbindingscapaciteit, vitamine B12 (elke 2 à 3 maanden)
Overige laboratoriumonderzoeken op indicatie, afhankelijk van behandelplan patiënt.

Overige onderzoeken

Op indicatie.


Ga terug naar de PNH homepage of lees meer over PNH: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.