Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Tekenen van leukostase/hyperviscositeit (kortademigheid, visusstoornissen, gehoorstoornissen (o.a. tinnitus), duizeligheid, somnolentie, priapisme)
  • B-symptomen en infecties
  • Lever en pancreas problematiek, long-/luchtwegenziekten en cardiovasculaire ziekten
  • Roken en cardiovasculair risicoprofiel 
  • Uitsluiten zwangerschap en inventariseren kinderwens 

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Miltgrootte (documenteren in cm) onder de ribbenboog in de midclaviculairlijn (eventueel echo milt)
  • Bloeddruk 

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief microscopische differentiatie
 • Moleculaire diagnostiek: kwantitatieve en kwalitatieve PCR BCR-ABL1 (breukpunt analyse en vaststellen genfusieproduct en transcriptietype (p210)). Voor e1a2-BCR-ABL1 (p190) en andere zeldzame breukpunten waarbij geen e13/e14-a2-BCR-ABL1 wordt gevormd moeten immers specifieke moleculaire kwantificerings­methodes worden toegepast die niet op internationale schaal (IS) gerapporteerd kunnen worden 
 • Chemie: kreatinine, kalium, uraat, ASAT, ALAT, AF, LDH (tekenen van tumorlysis), lipidenspectrum (cholesterol, HDL, LDL, non-HDL, triglyceriden), glucose
 • Endocrinologie: TSH
 • Virologie: HBV

Op indicatie:

 • Virologie: HCV
 • Zwangerschapstest

In geval van acceleratiefase/blastencrisis bij presentatie:

 • Moleculaire diagnostiek: BCR-ABL1 puntmutatie­bepaling
 • HLA typering (indien kandidaat allogene SCT):
  • Klasse I (A/B/C) en II (DR/DQ)
  • Hoge resolutie (indicatie MUD)  

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering (op indicatie, bij vermoeden acceleratie of blastencrisis)
  • Cytogenetica:
   • Karyotypering of FISH (op interfases) op t(9;22)/BCR-ABL1 en clonale chromosomale afwijkingen (CCA) in de Ph+ cellen
   • Analyse chromosomale afwijkingen in de niet-Ph+ cellen
 • Cristabiopt (op indicatie, alleen bij dry tap) 

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • Echo milt (op indicatie) 

Overige onderzoeken

 • ECG

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen