Home Behandelprotocollen CML Respons criteria

Beoordeling respons op eerstelijnsbehandeling (imatinib)

Klik HIER voor de tabel ten behoeve van beoordeling respons op tyrokinaseremmers als eerstelijnsbehandeling. Bron: HOVON CML richtlijn (2018).

Beoordeling respons op tweedelijnsbehandeling (na falen op imatinib)

Klik HIER voor de tabel ten behoeve van beoordeling respons op tweedelijnstherapie in geval van falen op imatinib. Bron: HOVON CML richtlijn (2018).

Respons definities volgens het European Leukemia Net (ELN)

Hematologische respons

Criteria voor complete hematologische respons (CHR):

  • Trombocyten <450*109/l
  • Leukocyten <10*109/l
  • Differentiatie <1% onrijpe neutrofiele voorlopers, <5% basofielen
  • Geen palpabele milt

Cytogenetische respons*

  • Afwezig: >95% Ph+ metafasen
  • Minimale cytogenetische respons (minCyR): 66-95% Ph+ metafasen
  • Minor cytogenetische respons (mCyR): 36-65% Ph+ metafasen
  • Partiële cytogenetische respons (PCyR): 1-35% Ph+ metafasen
  • Complete cytogenetische respons (CCyR): 0% Ph+ metafasen

* Minimaal 20 metafasen geanalyseerd.

Moleculaire respons

Om de moleculaire respons zo goed mogelijk in kaart te brengen en om een stijging van het BCR-ABL1 signaal na een stoppoging zo snel mogelijk op te pikken dient voor de BCR-ABL1 bepaling een standaard gevoeligheid behaald te worden van 5 log (MR5). BCR-ABL1 is dan meetbaar tot ≤0,001% óf op een onmeetbaar niveau met tenminste 100.000 ABL- of 240.000 GUSB-transcripten.

De actuele BCR-ABL1 waarde dient afgelezen te worden in de grafiek. Bijvoorbeeld: 0,1% (MR3), 0,01% (MR4), zwak positief of niet detecteerbaar.

Bij patiënten waarbij het breukpunt afwijkend is (dus anders dan de p210 breukpunten die bij 95% van de CML-patiënten gevonden worden), is het niet mogelijk om op internationale schaal te rapporteren. Bij deze patiënten wordt gebruikt gemaakt van een lokaal gevalideerde calibrator.

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen