Home Behandelprotocollen CML Beheer en wijzigingen

Protocolhouder

Prof. dr. Nicole Blijlevens 

Laatste controle

07-07-2021

Wijzigingenhistorie

  • 01-02-2022: Bij respons criteria de uitleg over moleculaire respons verbeterd 
  • 07-07-2021: Bij berekening risicoscores ook verwezen naar de Hematology app (onderdeel 'Risk scores'). Toegevoegd dat deze berekend moeten worden op basis van de waarden van de eerste ziektedag
  • 07-07-2021: Bij behandeling blastencrisis de optie ponatinib toegevoegd
  • 07-07-2021: Bij behandeling acceleratiefase als presentatie bij diagnose imatinib verwijderd en bosutinib en ponatinib toegevoegd. Beleid bij acceleratiefase ontstaan tijdens TKI behandeling verduidelijkt
  • 19-01-2021: Aan 'Stoppen met TKI's' informatie toegevoegd over de digitale druppel PCR (ddPCR) test op BCR-ABL1 (ZonMW project)
  • 18-12-2020: BCR-ABL1 puntmutatiebepaling niet meer kosteloos mogelijk via het PREMIER project
  • 10-09-2020: Diagnostiek regionaal vastgesteld. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
  • 12-02-2019: Titel pagina 'Overige behandelingen CML' gewijzigd in 'Cytoreductie en overige behandelingen bij CML'
  • 12-02-2019: Overweging behandeling met hydroxycarbamide bij indicatie voor vlotte cytoreductie ook vermeld bij behandeling acceleratiefase en behandeling blastencrisis. Passage overgenomen uit behandeling chronische fase 
  • 23-07-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen