Home Behandelprotocollen CML Classificatie

Diagnostische criteria volgens het European LeukemiaNet (ELN)

Chronische fase (CP)

Bij de chronische fase zijn de volgende criteria van toepassing:

 • Leukocytose in het perifere bloed van de neutrofiele reeks over het volledige rijpingsspectrum
 • Aanwezigheid van Philadelphia-chromosoom (t(9;22)(q34;q11)) en/of de BCR-ABL1-translocatie
 • <15% blasten in perifeer bloed/beenmerg
 • Er wordt niet voldaan aan de criteria voor acceleratiefase of blastencrisis (zie hieronder)

Acceleratiefase (AP)

De acceleratiefase wordt gedefinieerd door aanwezigheid van één of meer van onderstaande criteria:

 • 15-29% blasten in perifeer bloed/beenmerg óf blasten plus promyelocyten in bloed/beenmerg >30%, waarbij blasten <30%
 • ≥20% basofielen in perifeer bloed
 • Persisterende trombocytopenie (<100*109/l), niet gerelateerd aan therapie
 • Persisterende trombocytose (>1000*109/l), niet reagerend op therapie
 • Clonale chromosomale afwijkingen in Ph+ cellen (CCA/Ph+), ontstaand tijdens therapie 

Blastencrisis (BC)

De blastencrisis wordt gedefinieerd door aanwezigheid van één van of beide onderstaande criteria:

 • ≥30% blasten in perifeer bloed of beenmerg
 • Extramedullaire blastenproliferatie (chloroom), buiten de milt

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen