Advies bij mannen

TKI’s lijken geen nadelige invloed te hebben op de spermakwaliteit en ook geen negatief effect te hebben op de foetus. 

Advies bij vrouwen

TKI’s worden als teratogeen beschouwd, met name in het eerste trimester. Een zwangerschap tijdens TKI gebruik wordt dan ook sterk ontraden.

Voor en tijdens de zwangerschap kan interferon-alfa als alternatief gebruikt worden op het moment dat een MR van 1% wordt verloren (bijvoorbeeld peginterferon 2a 90 µg 1 keer per week, zo nodig ophogen naar 180 µg 1 keer per week). Wanneer de respons zeer diep en langdurig is, kan overwogen worden de behandeling te staken onder strikte BCR-ABL1 controle gedurende de zwangerschap.

Bij CML de novo ontdekt tijdens zwangerschap: therapeutisch leukaferese of wanneer dit onvoldoende leukocyten reductie geeft, interferon-alfa. Altijd in medebehandeling met de obstetrische gyneacoloog.

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen