Home Behandelprotocollen CML Overige behandelingen CML

Leukaferese

Ge├»ndiceerd bij hyperleukocytose, wanneer er sprake is van hyper­viscositeits­klachten.

Hydroxycarbamide

Behandel alleen met hydroxycarbamide indien er niet gestart of behandeld kan worden met een TKI.

Streef naar leukocyten <5-10*109/l.

Aantal leukocyten Hydroxycarbamide (mg/kg/per dag)
>50*109/l 50
10-50*109/l 30 tot 40
<10*109/l 25
<3*109/l 0

Interferon-alfa

Behandel alleen met interferon-alfa indien er niet gestart of behandeld kan worden met een TKI.

Behandelschema:

  • Inductie met hydroxycarbamide tot leukocyten <5*109/l. Zie behandeling met hydroxycarbamide
  • Stabilisatie: interferon-alfa, 5 tot 7 dagen per week, 3 miljoen units/dag s.c. of peginterferon. Zo nodig hydroxycarbamide toevoegen om leukocyten <5*109/l te houden

Nota bene: een cytogenetische respons zal pas optreden als een hematologische complete remissie is bereikt. Het duurt meestal 9 tot 12 maanden alvorens de eerste tekenen van een cytogenetische conversie zichtbaar worden.

Radiotherapie

Alleen geïndiceerd bij een zeer grote milt (niet reagerend op chemotherapie) of botlokalisaties.

 

Ga terug naar de CML homepage of lees meer over CML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen