Wat is non-Hodgkin lymfoom?

Non-Hodgkin lymfoom (NHL) is een verzamelnaam voor een grote groep van verschillende vormen van lymfeklierkanker. Er zijn meer dan 30 soorten. Deze zijn te onderscheiden in agressieve en indolente (niet-agressieve) non-Hodgkin lymfomen.

lees meer

Wat is non-Hodgkin lymfoom?

Non-Hodgkin lymfoom (NHL) is een verzamelnaam voor een grote groep van verschillende vormen van lymfeklierkanker. Er zijn meer dan 30 soorten. Deze zijn te onderscheiden in agressieve en indolente (niet-agressieve) non-Hodgkin lymfomen.

Lymfeklieren komen overal in uw lichaam voor. Ze maken ziektekiemen, bacteriën en virussen onschadelijk. Dat gebeurt met behulp van lymfocyten (een type witte bloedcel). Bij lymfeklierkanker is er sprake van een kwaadaardige, ongeremde deling van lymfocyten in een lymfeklier.

Alle soorten lymfeklierkanker die niet als Hodgkin lymfoom worden gediagnosticeerd zijn non-Hodgkin lymfomen. Non-Hodgkin lymfomen kunnen zowel in de lymfeklieren als in organen zoals de huid, darm, botten etc. voorkomen.

Agressieve non-Hodgkin lymfomen

Bij een agressief non-Hodgkin lymfoom delen de kwaadaardige lymfocyten erg snel. Dit maakt dat de ziekte zich snel door uw lichaam verspreid en ook klachten veroorzaakt. Na de diagnose moet er vaak snel met de behandeling worden begonnen, met als doel genezing.

Enkele vormen van agressieve non-Hodgkin lymfomen zijn:

 • Diffuus grootcellig B-cellymfoom
 • Primair mediastinaal B-cellymfoom
 • Burkitt lymfoom
 • Lymfoom bij afweerstoornissen / post-transplantatie lymfoom
 • Perifeer T-cel lymfoom
 • Mantelcellymfoom

Indolente non-Hodgkin lymfomen

Een indolent non-Hodgkin lymfoom werd vroeger en ook nu nog wel eens een laaggradig non-Hodgkin lymfoom genoemd. Bij een indolent non-Hodgkin lymfoom delen de kwaad­aardige lymfocyten langzaam. Vaak wordt de ziekte pas laat ontdekt en ervaart u weinig klachten.

Een indolent non-Hodgkin lymfoom is in principe niet te genezen. In veel gevallen wordt er eerst een wait-and-see beleid gevoerd. Een wait-and-see beleid betekent dat u regelmatig wordt gecontroleerd, maar dat er met behan­de­ling gewacht wordt totdat uw klachten verergeren. Het doel van de behandeling is de ziekte zo lang mogelijk te onderdrukken met behoud van een goede kwaliteit van leven. Met een goede kwaliteit van leven bedoelen we dat u zo weinig mogelijk last van het lymfoom heeft en dat de bijwerkingen van de behandeling voor u acceptabel zijn.

Enkele vormen van indolente non-Hodgkin lymfomen:

 • Folliculair lymfoom (meest voorkomende vorm)
 • MALT lymfoom
 • Marginale zone lymfoom

Een mantelcellymfoom kan zich in de minderheid van de gevallen ook gedragen als een indolent non-Hodgkin lymfoom. Om die reden kan het bij een mantelcellymfoom niet nodig zijn om direct te starten met de behandeling.

Chronische lymfatische leukemie (CLL) en de ziekte van Waldenström zijn ook indolente vormen van het non-Hodgkin lymfoom. 

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

 • Klachten en symptomen
 • Onderzoek en diagnose
 • Behandeling
 • Vooruitzichten

Ook vindt u hier uitgebreidere informatie over enkele vormen van non-Hodgkin lymfomen: