Ziekte van Waldenström

De ziekte van Waldenström is een kwaadaardige woekering van zowel lymfocyten, één van de soorten witte bloedcellen, als plasmacellen. De aandoening valt onder de non-Hodgkin lymfomen (lymfklierkanker).

lees meer

Ziekte van Waldenström

De ziekte van Waldenström is een kwaadaardige woekering van zowel lymfocyten, één van de soorten witte bloedcellen, als plasmacellen. De aandoening valt onder de non-Hodgkin lymfomen (lymfeklierkanker).

De ziekte van Waldenström begint vaak sluimerend. Bij veel patiënten ontwikkelt de ziekte zich langzaam en blijft deze vele jaren zonder symptomen.

In het beenmerg worden door de stamcellen rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes gemaakt. Er zijn verschillende soorten witte bloedcellen, waaronder lymfocyten. Bepaalde lymfocyten produceren antistoffen (afweereiwitten) en hebben daarmee een belangrijke functie in de afweer. Bij de ziekte van Waldenström is de ontwikkeling van zo’n type lymfocyt ontspoort. 

Het gevolg van de ontsporing is dat er een grote hoeveelheid van een bepaald type antistof wordt geproduceerd. Dit wordt ook wel het M-proteïne genoemd (M staat voor monoklonaal). Bij de ziekte van Walden­ström is dit M-proteïne van het subtype IgM, wat inhoudt dat het een relatief groot eiwit is. Dit grote, afwijkende eiwit is de veroorzaker van veel klachten. Het kan bijvoorbeeld het bloed stroperiger maken en ook bloedingen veroorzaken.

De ontsporing van de lymfocyt in het beenmerg kan ook de aanmaak van normale bloed­cellen verdringen. Hierdoor veranderen de bloedwaarden. Dit uit zich bijvoorbeeld in bloedarmoede (leidt tot vermoeidheid), laag aantal normale witte bloedcellen (verhoogde kans op infecties) of laag aantal bloedplaatjes (verhoogde kans op bloedingen of onverklaar­bare blauwe plekken). 

Hoe vaak komt de ziekte van Waldenström voor?

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 250 patiënten de diagnose ziekte van Walden­ström. In Nederland zijn er meer dan 1500 mensen met deze aandoening. Het is een ziekte die vooral bij oudere mensen voorkomt. Veel patiënten zijn ouder dan 60 jaar. 

Meer informatie

Lees meer over de ziekte van Waldenström op de website van patiëntenorganisatie Hematon.

Op deze website staat uitgebreide informatie over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten