Home Behandelprotocollen PMF Beheer en wijzigingen

Protocolhouder


Dr. Michel Schaap

Laatste controle


29-07-2020

Wijzigingenhistorie

  • 29-07-2020: Content behandelprotocol gecontroleerd
  • 29-07-2020: Bij risicoclassificatie de MTSS score toegevoegd. Follow up toegevoegd
  • 15-05-2020: Diagnostiek regionaal vastgesteld. Diagnostiek­protocollen van PMF, PV en ET zijn samengevoegd. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
  • 23-07-2019: Verduidelijking advies omtrent indicaties cytoreductie n.a.v. overwegingen in landelijke werkgroep
  • 14-05-2019: Verduidelijking advies omtrent indicaties cytoreductie
  • 13-02-2019: Leeftijdsgrens allogene SCT bij PMF aangepast (≤70 jaar, congruent aan HOVON 134 protocol)
  • 20-12-2018: Correctie parameter "Blasten perifeer bloed" bij berekening MIPSS70 en MIPSS70-pluse score. Criterium is ≥2% i.p.v. >2%. 
  • 05-07-2018: Aanpassingen doorgevoerd n.a.v. nieuwe concept behandelrichtlijn (tekstuele aanpassing diagnostische criteria, MIPSS70 en MIPSS70-plus score toegevoegd, onderdeel behandeling herzien). 
  • 06-06-2018: Inleiding toegevoegd.
  • 14-03-2018: Content op website geplaatst.

Ga terug naar de PMF homepage of lees meer over PMF: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.