Eerstelijnsbehandeling

Folliculaire lymfomen graad 1 en 2

Situatie Beleid
Stadium I, beperkt stadium II IF-RT 24 Gy (12 * 2 Gy) (curatieve intentie).
Zie protocol Radiotherapie - FL - Curatief
Stadium II, III, IV, asymptomatisch Afwachtend beleid
Stadium II, III, IV, symptomatisch én fit
 • FLIPI 0-2: 8 kuren R-CVP à 3 weken + 2 jaar R onderhoud à 3 maanden
 • Opties te overwegen bij FLIPI 3-5: 
  • 6 kuren R-CHOP à 3 weken + 2 jaar R onderhoud à 3 maanden
  • 6 kuren R-bendamustine à 4 weken zonder R onderhoud 
Stadium II, III, IV, symptomatisch én niet fit Overweeg één van onderstaande behandelingen:
 • 8 kuren R-CVP à 3 weken + 2 jaar R onderhoud à 3 maanden
 • 6 kuren R-bendamustine à 4 weken zonder R onderhoud
 • 6-12 kuren R-chloorambucil à 4 weken
 • 4 kuren R monotherapie à 1 week + 2 jaar R onderhoud à 3 maanden
 • Palliatieve RT 4 Gy (2 * 2 Gy). IN-FT bij lokale problemen. Zie protocol Radiotherapie - FL - Palliatief

Folliculaire lymfomen graad 3

Situatie Behandeling
Graad 3a Behandeling conform indolent folliculair lymfoom graad 1 en 2
Graad 3b Beschouwen, behandelen en evalueren als DLBCL. Zie behandelprotocol DLBCL

Recidief / refractair FL

Registratie open voor inclusie

Recidief of refractair FL
 
Lupiae registry
Meer informatie

Studies open voor inclusie

Zie website HOVON voor een overzicht van de LLPC ('Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium') geassocieerde studies die elders in het land lopen.

Studies gesloten voor inclusie

Behandeling buiten studieverband

Situatie Beleid
Asymptomatisch Afwachtend beleid
Symptomatisch, recidief <2 jaar na eerstelijns­behandeling, eligible voor autologe SCT
 • Indien R refractair*
  • 6 kuren O-bendamustine gevolgd door 2 jaar O-onderhoud
  • Overweeg bij patiënt met specifieke kenmerken (bijv. jonge leeftijd, agressieve kliniek, FLIPI>3) toch 3 kuren DHAP of DHAP / VIM / DHAP. Bij goede respons consolidatie met BEAM en autologe SCT
 • Indien niet R refractair:
  • 3 kuren R-DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP. Bij goede respons consolidatie met BEAM en autologe SCT 
Symptomatisch, recidief >2 jaar (2 jaar na start R-chemotherapie) na de eerdere lijnen of niet eligible voor autologe SCT Overweeg één van onderstaande behandelingen:
 • Lokale RT 4 Gy (2 * 2 Gy). IN-RT bij lokale problemen. Zie protocol  Radiotherapie - FL - Palliatief
 • 6 kuren R-CHOP à 3 weken
 • 8 kuren R-CVP à 3 weken
 • 6 kuren R-bendamustine à  4 weken
 • 6 kuren R-FC à 3 weken (indien een autologe SCT in de toekomst geen optie is)
 • 6 kuren R-CEC-P à 4 weken (indien niet fit)
 • 6-12 kuren R-chloorambucil à 4 weken (indien niet fit)
Symptomatisch recidief >2 jaar na eerdere lijnen van behandeling Optie autologe SCT niet laten vervallen
Recidief na autologe SCT, of na >2 lijnen therapie mits recidief <2 jaar na immuno­chemo­therapie én eligible voor allogene SCT
 • Overweeg allogene SCT
 • Opties voor inductie indien eerder autologe SCT gehad:
  • 3 kuren R-FC
  • Idelalisib
 • Opties voor inductie indien eerder geen autologe SCT gehad:
  • 3 kuren DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP
  • 3 kuren R-FC
  • Idelalisib
Symptomatisch, R refractair* na tweede- of volgende lijnsbehandeling
 
Overweeg één van onderstaande behandelingen:
 • 6 kuren bendamustine à 4 weken
 • 6 kuren O-bendamustine à 4 weken gevolgd door O-onderhoud
 • Idelalisib tot progressie (in principe na bendamustine of O-bendamustine)

* Definitie R refractair: progressie tijdens of binnen 6 maanden na stoppen behandeling met rituximab-chemotherapie of ritixumab-monotherapie en patiënten die behandeld zijn met een rituximab-chemotherapie schema van tenminste 4 kuren en geen PR/CR bereikt hebben.

Getransformeerd FL

 

Situatie Beleid
Nog niet eerder behandeld voor FL Beschouwen, behandelen en evalueren als DLBCL. Zie behandelprotocol DLBCL
Indien in verleden reeds behandeld voor FL of recidief na behandeling conform DLBCL 3 kuren R-DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP. Bij voldoende respons consolidatie met BEAM en autologe SCT
Recidief na twee of meer lijnen chemotherapie Overweeg CAR-T-celtherapie. Zie behandel­protocol CAR-T - Criteria voor de voorwaarden
Recidief na autologe SCT Overweeg allogene SCT

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen