Registratie

Open voor inclusie

Nieuwe diagnose DLBCL, leeftijd ≥18 jaar 
 
HOVON 902
Meer informatie

Eerstelijnsbehandeling

Fit en ≤80 jaar, stadium I/II beperkt

Indien aaIPI =0, <60 jaar en geen bulk:

 • 3 kuren R-CHOP à 3 weken gevolgd door IN-RT: 
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: 30 Gy (15 * 2 Gy)
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: 40 Gy (20 * 2 Gy) op persis­terende FDG-PET positieve laesies (eventueel 'integrated boost' bij 'mixed response' (30/40 Gy in 20 fracties))
 • Als RT niet gewenst is in verband met de lokalisatie:
  • 4 kuren R-CHOP à 3 weken + 2 kuren R
  • Indien FDG-PET positieve laesies na behandeling dan alsnog IN-RT 40 Gy (20 * 2 Gy) op FDG-PET avide laesies

Indien aaIPI >0, >60 jaar of bulk:

 • 3 kuren R-CHOP à 3 weken gevolgd door IN-RT: 
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: 30 Gy (15 * 2 Gy)
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: 40 Gy (20 * 2 Gy) op persis­terende FDG-PET positieve laesies (eventueel 'integrated boost' bij 'mixed response' (30/40 Gy in 20 fracties))
 • Als RT niet gewenst is in verband met de lokalisatie:
  • 6 kuren R-CHOP à 3 weken + 2 kuren R
  • Indien FDG-PET positieve laesies na behandeling dan alsnog IN-RT 40 Gy (20 * 2 Gy) op FDG-PET avide laesies

Fit en ≤80 jaar, stadium II-IV

 • 6 kuren R-CHOP à 3 weken + 2 kuren R of
 • 6 kuren R-CHOP à 2 weken (+G-CSF) + 2 kuren R

Zie verder paragraaf “Beleid t.a.v. aanvullende radiotherapie bij stadium II-IV”.

Overweeg bij IPI ≥3 en CR na bovengenoemde inductie­behandeling consolidatie­behandeling met atezolizumab in studieverband. Houd er rekening mee dat deze studiebehandeling 8 tot 12 weken na de laatste R-CHOP kuur gestart dient te worden.

18 t/m 75 jaar, IPI ≥3 en CR na 6 kuren R-CHOP + 2 kuren R Studie:
HOVON 151
Meer informatie

Fit en ≤80 jaar, stadium II-IV, double of triple hit lymfoom

Indien MYC positief, BCL2 positief en/of BCL6 positief (inclusief getransformeerd FL)
 
Studie:
HOVON 152
Meer informatie

Inclusie in de HOVON 152 is ook mogelijk tijdens of na de eerste reguliere kuur (zowel R-CHOP als DA-EPOCH-R). 

Behandeling buiten studieverband:

 • 6 kuren DA-EPOCH-R à 3 weken
 • Indien DA-EPOCH-R niet haalbaar: 6 kuren R-CHOP à 3 weken

Niet fit of >80 jaar, stadium I/II beperkt

 • 3 kuren (mini) R-CHOP à 3 weken gevolgd door IN-RT: 
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: 30 Gy (15 * 2 Gy)
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: 40 Gy (20 * 2 Gy) op persis­terende FDG-PET positieve laesies (eventueel 'integrated boost' bij 'mixed response' (30/40 Gy in 20 fracties))
 • Als RT niet gewenst is in verband met de lokalisatie:
  • 6 (mini) kuren R-CHOP à 3 weken
  • Indien FDG-PET positieve laesies na behandeling dan alsnog IN-RT 40 Gy (20 * 2 Gy) op FDG-PET avide laesies

Definitie R-mini-CHOP: R-CHOP à 3 weken met rituximab 375 mg/m2, cyclofosfamide 400 mg/m2, doxorubicine 25 mg/m2, vincristine 1 mg (fixed dosis) en prednison 40 mg/m2.

Niet fit of >80 jaar, stadium II-IV

 • 6 kuren (mini) R-CHOP à 3 weken plus eventueel 2 kuren R

Zie verder paragraaf “Beleid t.a.v. aanvullende radiotherapie bij stadium II-IV”.

Beleid t.a.v. CNS

Op indicatie liquor diagnostiek inzetten en CNS profylactisch behandelen. Zie Behandeling CNS bij hematologische maligniteiten.

Beleid t.a.v. aanvullende radiotherapie bij stadium II-IV

Situatie Vervolgbeleid radiotherapie
FDG-PET positieve botlokalisatie vóór start behandeling
 • Geen RT als de botlaesies na behandeling FDG-PET negatief zijn geworden én er voor start geen cortex onderbreking was
 • RT 30 Gy met boost 10 Gy op bot­lokali­saties die na behandeling persis­terend FDG-PET positief zijn
 • RT 30 Gy op bot­lokalisatie die voor therapie cortex onderbreking liet zien en na behandeling FDG-PET negatief is geworden
CR na chemotherapie Geen RT
≤3 lymfeklierstations en/of lokalisaties FDG-PET positief na behandeling RT 40 Gy op FDG-PET positieve lokalisaties
>3 lymfeklierstations en/of lokalisaties FDG-PET positief na behandeling
 • Indien eligible voor autologe SCT: start tweedelijnsbehandeling met autologe SCT
 • Indien niet eligible voor autologe SCT: start tweedelijnsbehandeling afhankelijk van kwetsbaarheid patiënt

Recidief / refractair DLBCL

Studies open voor inclusie

Recidief CD30 positief DLBCL, eligible voor autologe SCT HOVON 136
Meer informatie
Recidief DLBCL, >65 jaar, niet eligible voor autologe SCT HOVON 153
Meer informatie

Zie website HOVON voor een overzicht van de LLPC ('Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium') geassocieerde studies die elders in het land lopen.

Behandeling buiten studieverband

Indien eligible voor autologe SCT:

 • 3 kuren R-DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP
 • Bij voldoende respons consolidatie met BEAM en autologe SCT
 • Vervolgbeleid RT na autologe SCT:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies vóór autologe SCT: geen RT
  • Indien FDG-PET positieve laesies vóór autologe SCT: FDG-PET-CT-scan 2 maanden na autologe SCT herhalen, waarna IN-RT:
   • Indien FDG-PET negatieve laesies na BEAM: 30 Gy
   • Indien FDG-PET positieve laesies na BEAM: 40 Gy op persis­terende FDG-PET positieve laesies (eventueel 'integrated boost')

Indien niet eligible voor autologe SCT:

 • 6 kuren R-ProMACE-CytaBOM à 3 weken
 • 6 kuren R-CEC-P à 4weken of palliatieve RT (indien zeer fragiel)
 • CAR-T-celtherapie: 

Bij recidief na autologe SCT:

 • CAR-T-celtherapie. Zie behandelprotocol CAR-T - Criteria voor de voorwaarden
 • Palliatief beleid. Overweeg één van onderstaande behandelingen:
  • 6 kuren R-ProMACE-CytaBOM à 3 weken
  • 6 kuren R-CEC-P à 4weken
  • Palliatieve RT

Primaire botlokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Stadium I:

 • 3 kuren R-CHOP à 3 weken
 • Beleid m.b.t. RT is afhankelijk van de FDG-PET-CT-scan na 3 kuren:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies én geen cortex onderbreking voor start behandeling: geen RT
  • Indien FDG-PET negatieve laesies met cortex onderbreking voor start behandeling: RT 30 Gy
  • Indien FDG-PET positieve laesies onafhankelijk van cortex onderbreking voor start behandeling: RT 40 Gy (eventueel 'integrated boost' (30/40 Gy))

Stadium II-IV behandelen conform eerstelijnsbehandeling DLBCL.

Recidief/refractaire primaire botlokalisatie

Behandelen conform standaard beleid voor recidief/refractair DLBCL. 

Primaire CNS lokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Indien leeftijd ≤70jaar:

 • 2 kuren MBVP à 4 weken gevolgd door 1 kuur HD-Ara-C
 • Overweeg bij patiënten ≤70 jaar die minimaal een PR hebben bereikt en eliglible zijn voor een autologe SCT consolidatie middels autologe SCT
 • Overweeg bij patiënten ≤60 jaar die geen CR hebben bereikt aanvullende RT conform HOVON 105: WB-RT 30 Gy (20 * 1,5 Gy) plus 'integrated boost' tot 40 Gy (20 * 2 Gy)

Indien leeftijd >70 jaar:

 • 2 kuren R-MP

Bij contra-indicatie voor chemotherapie:

 • RT 22 * 1.8 Gy (eventueel 'integrated boost' tot 45 Gy (22 * 2,05 Gy)) of
 • RT 5 * 4 Gy en/of
 • Dexamethason

Recidief/refractair primaire CNS lokalisatie

Indien eligible voor autologe SCT en nog geen autologe SCT ondergaan:

 • Overweeg inductie met 2 kuren HD-Ara-C en bij minimaal een PR consolidatie middels autologe SCT

Indien reeds een autologe SCT in de eerste lijn ondergaan:

 • Overweeg behandeling in studieverband, eveuteel elders. Zie website HOVON voor een overzicht van de LLPC geassocieerde studies die elders in het land lopen

Indien niet eligible voor autologe SCT:

 • Palliatief RT met eventueel dexamethason

Studies gesloten voor inclusie

Primaire intra-oculaire lokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Indien geen betrokkenheid CNS dan behandeling door oogarts of radiotherapeut:  

 • Indien behandeling door oogarts: MTX en rituximab intra-oculair volgens protocol afdeling Oogheelkunde
 • Indien behandeling door radiotherapeut: RT 40 Gy op aangedane oog

Indien betrokkenheid CNS:

 • Behandelen conform eerstelijnsbehandeling primaire CNS lokalisatie 

Recidief/refractaire primaire intra-oculaire lokalisatie

Geen betrokkenheid CNS:

 • Herhaal eerstelijnsbehandeling

Indien betrokkenheid CNS:

 • Behandelen conform primaire CNS lokalisatie

Primaire maaglokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Stadium I:

 • 3 kuren R-CHOP à 3 weken
 • Evaluatie met FDG-PET-CT-scan en scopie:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies: RT op de maag (niet regionaal) 30 Gy (15 * 2 Gy) 
  • Indien FDG-PET positieve laesies: RT op de maag 40 Gy (20 * 2 Gy) of continueren chemotherapie 

Stadium II-IV:

 • Behandelen conform eerstelijnsbehandeling DLBCL

Recidief/refractaire primaire maaglokalisatie

Behandelen conform recidief/refractaire DLBCL.

Primaire mediastinale lokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Stadium I, non bulky (<10 cm):

 • 3 kuren R-CHOP à 2 of 3 weken gevolgd door IN-RT:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: 30 Gy (15 * 2 Gy) op initiële lokalisatie
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: 30 Gy (20 * 1,5 Gy) op initiële lokalisatie met 'integrated boost' op FDG-PET positieve restlaesies (20 * 2 Gy)  

Stadium II-IV en stadium I bulky IPI 0-1:

 • 6 kuren R-CHOP à 2 of 3 weken
 • Vervolgbeleid afhankelijk van uitslag FDG-PET-CT-scan:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: expectatief beleid
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo: RT op mediastinum 30 (20 * 1,5 Gy) op FDG-PET negatieve restlaesies zoals zichtbaar op CT-scan met 'integrated boost' 40 Gy (20 * 2 Gy) op FDG-PET positieve deel
 • Indien bestraling onwenselijk, dan behandelen conform IPI ≥2 

Stadium II-IV en stadium I bulky IPI ≥2:

 • 6 kuren DA-EPOCH-R à 3weken
 • Vervolgbeleid afhankelijk van FDG-PET-CT-scan:
  • Indien FDG-PET negatieve laesies na chemo: expectatief beleid
  • Indien FDG-PET positieve laesies na chemo:
   • Bij dit schema wordt relatief vaak nog een positieve FDG-PET-CT-scan gezien na afronden chemotherapie. Herhaal in dat geval de FDG-PET-CT-scan na 2 maanden
   • Verricht bij blijvende FDG-PET positieve laesies biopt voor histologie
   • Indien histologie persisterende ziekte aantoont: RT op mediastinum 30 Gy (20 * 1,5 Gy) op FDG-PET negatieve restlaesies zoals zichtbaar op CT-scan met 'integrated boost' 40 Gy (20 * 2 Gy) op het FDG-PET positieve deel

Recidief/refractaire primaire mediastinale lokalisatie

Behandelen conform recidief/refractaire DLBCL.

Primaire testislokalisatie

Eerstelijnsbehandeling

Stadium I:

 • 6 kuren R-CHOP à 3 weken gecombineerd met 6 maal intrathecale profylaxe met MTX/prednison gevolgd door RT 30 Gy contra-laterale testis

Stadium II-IV:

 • Conform standaard eerstelijnsbehandeling voor DLBCL gecombineerd met 6 maal intrathecale profylaxe met MTX/prednison gevolgd door RT 30 Gy contra-laterale testis
 • Verder gelden de indicaties voor bestraling zoals bij standaard eerstelijnsbehandeling voor DLBCL (beleid afhankelijk van FDG-PET-CT-scan na chemotherapie)

Recidief/refractaire primaire testislokalisatie

Behandelen conform recidief/refractaire DLBCL.

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen