Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • B-symptomen: onverklaarde koorts (>38°C), gewichtsverlies (>10% in 6 maanden tijd), nachtzweten

Lichamelijk onderzoek

 •  WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegatlie

Laboratoriumonderzoek

Zie protocol Diagnostiek leukemie/lymfoom buiten kantooruren (afgeschermd, alleen toegankelijk via netwerk Radboudumc) voor het aanvragen van specialistische laboratorium­­diagnostiek in spoedeisende situaties buiten kantooruren.

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, calcium, uraat, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH, albumine en totaal eiwit
 • Virologie: HBV, HCV, HIV (voor start behandeling)

Op indicatie:

 • Immunofenotypering
 • Chemie: β2-microglobuline
 • Immunologie:
  • Screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
  • IgG, IgM, IgA kwantitatief
 • Serologie: IGRA
 • Virologie: EBV, CMV, HTLV1
 • Zwangerschapstest

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering (op indicatie)
 • Cristabiopt

Liquor

 • Morfologie (op indicatie)
 • Immunofenotypering (op indicatie)

Zie Behandeling CNS bij hematologische maligniteiten voor indicaties liquor analyse en profylactische behandeling CNS.

Histologie

 • Ruim histologisch (excisie)biopt van lymfeklier voor morfologie en immuun­histochemie
 • Indien chirurgisch biopt niet mogelijk: bij voorkeur aantal dikke naaldbiopten
 • Indien verdenking transformatie: biopt uit meest FDG avide laesie
 • Indien verdenking intra-oculair DLBCL: vitrectomie materiaal (ook naar UMCU voor IL10/IL6 ratio) 

Overig

 • Indien bij stadiëring ascites- of pleuravocht aanwezig, overweeg:
  • Morfologie
  • Immunofenotypering 

Biobanking

 • Afname van extra materiaal voor biobank Hematologie bij DLBCL en FL (indien informed consent aanwezig)
 • Zie Documentatie biobank Hematologie (HEMBB) voor indicaties, tijdspunten, af te nemen materiaal en Epic orders

Beeldvorming

 • CT-scan hals, thorax en abdomen (met contrast)
 • FDG-PET-scan (op indicatie, FL stadium I/II of verdenking op transformatie, agressieve lymfomen die met curatieve intentie behandeld worden (DLBCL, Burkitt lymfoom, T-cel lymfomen))
 • MRI-scan cerebrum (op indicatie, bij (verdenking) CNS en/of intra-oculair lymfoom)

De FDG-PET- en CT-scan dienen volgens respectievelijk de Deauville- en Lugano criteria beoordeeld te worden. Zie Respons criteria.

Overige onderzoeken

 • ECG
 • Echocardiografie of MUGA (op indicatie, voorafgaand aan anthracyclines en/of SCT)

Verwijzingen / consultaties

 • Consult radiotherapeut (op indicatie, als verwacht wordt dat radiotherapie onderdeel van de behandeling wordt)
 • Consult neuroloog en oogarts (op indicatie, bij (verdenking) CNS en/of intra-oculair lymfoom)
 • Consult KNO arts (op indicatie, bij verdenking lokalisatie in hoofd-hals gebied)
 • Consult gynaecoloog of fertiliteitsarts voor advies t.a.v. fertiliteit/counseling en eventuele semenpreservatie (op indicatie)

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen