Home Behandelprotocollen NHL Beheer en wijzigingen

Protocolhouder

Drs. Wendy Stevens

Laatste controle

09-10-2020

Wijzigingenhistorie

 • 01-04-2021: Intravasculair B-cel lymfoom als indicatie voor profylactische behandeling CNS toegevoegd
 • 17-03-2021: Bij recidief BL, DLBCL, FL, MCL de behandeloptie 'R-DHAP / R-VIM / R-DHAP' gewijzigd in '3 kuren R-DHAP of R-DHAP / R-VIM / R-DHAP'. Bij recidief perifeer T-cel lymfoom en recidief FL refractair voor R de behandeloptie 'DHAP / VIM / DHAP' gewijzigd in '3 kuren DHAP of DHAP / VIM / DHAP'
 • 17-03-2021: Beleid rituximab monotherapie bij splenaal marginale zone lymfoom aangepast
 • 01-02-2021: Bij stadiëring volgens Ann Arbor specificatie van extranodale lokalisaties van HL en NHL toegevoegd
 • 25-01-2021: Stadiëring volgens Ann Arbor voor MALT lymfoom en risico­classificatie voor splenaal marginale zone lymfoom (FIL en Montalban score) toegevoegd
 • 25-01-2021: Bij behandeling primaire CNS lokalisatie DLBCL het beleid t.a.v. autologe SCT aangepast
 • 21-01-2021: Aan behandeling FL stadium II t/m IV de optie R-bendamustine zonder R onderhoud toegevoegd
 • 04-01-2021: Aan behandeling CNS het beleid t.a.v. trombocytentransfusie en antistolling toegevoegd
 • 10-08-2020: Risicoclassificatie en behandeling van nasaal NK/T-cel lymfoom toegevoegd
 • 23-07-2020: CAR-T-celtherapie opgenomen in de protocollen voor behandeling van recidief / refractair DLBCL en getransformeerd FL
 • 10-03-2020: Correctie aantal kuren CHOEP bij behandeling perifeer T-cel lymfoom ALK+ en ≤65 jaar
 • 29-01-2020: Behandeling met radiotherapie uitgebreider gespecificeerd
 • 11-12-2019: Behandeling perifeer T-cel lymfoom aangepast i.v.m. wijziging leeftijdsgrens voor autologe SCT
 • 17-10-2019: Aandachtspunten bij profylactische en therapeutische behandeling van het CNS verduidelijkt
 • 14-10-2019: Correctie aantal R-COP kuren bij splenaal marginale zone lymfoom
 • 06-05-2019: Behandeling PTLD toegevoegd
 • 20-03-2019: Diagnostiek en follow up regionaal vastgesteld. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
 • 22-02-2019: Aan "Follow up" evaluatie behandeling toegevoegd
 • 22-01-2019: Indicaties voor liquor analyse en indicaties voor profylactische behandeling CNS bij herzien, vooruitlopend op aankomende wijziging behandelrichtlijn DLBCL
 • 21-01-2019: CNS-IPI aan risicoclassificatie DLBCL toegevoegd
 • 21-01-2019: Eerstelijnsbehandeling DLBCL herzien, vooruitlopend op aankomende wijziging behandelrichtlijn DLBCL
 • 10-01-2019: Pagina behandeling CNS bij NHL vervangen door algemene pagina behandeling CNS bij hematologische maligniteiten
 • 10-01-2019: Beleid bij CNS lokalisatie NHL uitgebreider beschreven (aandachtspunten toegevoegd)
 • 10-01-2019: Liquor analyse ook geïndiceerd bij lokalisatie DLBCL in orbita en bijnier
 • 19-07-2018: Behandeling DLBCL toegevoegd
 • 11-07-2018: Update tweede- en volgende lijnsbehandelingen van FL
 • 22-05-2018: Content op website geplaatst.

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen