Stadiëring volgens Ann Arbor voor non-Hodgkin lymfomen en Hodgkin lymfoom

 

Stadium

Betrokkenheid

Extranodale (E) site

I

1 klier of 1 klierstation

Alleen 1 extranodale laesie zonder klier betrokkenheid

II

≥2 klierstations aan één kant van het diafragma

Stadium I of II met beperkte extranodale laesie aan dezelfde kant van het diafragma

II bulky (≥10 cm)

Stadium II met “bulky disease”

Niet van toepassing

III

Klierstations aan beide zijden van het diagfragma of klierstation boven het diafragma en milt betrokkenheid

Niet van toepassing

IV

Diffuse/gedissemineerde aandoening van 1 of meerdere extranodale laesie(s) met of zonder aandoeningen van lymfeklieren

Niet van toepassing

Bovengenoemde stadia worden verder geclassificeerd met:

 • “A”: Geen klachten
 • “B”: Onverklaarde vermagering (>10% van het lichaamsgewicht binnen 6 maanden) en/of onverklaarde koorts >38°C langer dan een week en/of profuus nachtzweten

Extranodale lokalisaties van non-Hodgkin lymfomen en Hodgkin lymfoom

 • Ring van Waldeyer (niet extranodaal)
 • Milt (niet extranodaal)
 • Beenmerg
 • Lever
 • Bloed (leukemisch)
 • Bot
 • Long
 • CNS
 • Bijnier
 • Nier
 • Maag en darm
 • Testis en ovarium

Stadiëring volgens Ann Arbor voor MALT lymfoom

 

Stadium

Definitie

I

Beperkt tot de tractus digestivus (één solitaire laesie of meerdere niet aangesloten laesies)

II

Uitbreiding naar abdomen vanuit de primaire laesie:

 • II(1): Lokale nodale betrokkenheid (perigastrische klieren)
 • II(2): Nodale betrokkenheid buiten perigastrische klieren (maar nog regionaal)

IIE

Doorbraak door de mucosa met ingroei in nabijgelegen organen of weefsel met of zonder abdominale klieren

IV

Extranodale betrokkenheid of bijkomende nodale betrokkenheid boven het diafragma

Bij de stadiëring volgens Ann Arbor voor extra nodaal marginale zone lymfoom is er geen stadium III.

 

Ga terug naar de NHL homepage.

Ga terug naar de HL homepage.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen