Stadiëring volgens Ann Arbor voor non-Hodgkin lymfomen en Hodgkin lymfoom
 

Stadium

Betrokkenheid

Extranodale (E) site

I

1 klier of 1 klierstation

Alleen 1 extranodale laesie zonder klier betrokkenheid

II

≥2 klierstations aan één kant van het diafragma

Stadium I of II met beperkte extranodale laesie aan dezelfde kant van het diafragma

II bulky (≥10 cm)

Stadium II met 'bulky disease'

Niet van toepassing

III

Klierstations aan beide zijden van het diagfragma of klierstation boven het diafragma en milt betrokkenheid

Niet van toepassing

IV

Diffuse/gedissemineerde aandoening van 1 of meerdere extranodale laesie(s) met of zonder aandoeningen van lymfeklieren

Niet van toepassing

Bovengenoemde stadia worden verder geclassificeerd met:

 • 'A': Geen klachten
 • 'B': Onverklaarde vermagering (>10% van het lichaamsgewicht binnen 6 maanden) en/of onverklaarde koorts >38°C langer dan een week en/of profuus nachtzweten

Extranodale lokalisaties van non-Hodgkin lymfomen en Hodgkin lymfoom

 • Ring van Waldeyer (niet extranodaal)
 • Milt (niet extranodaal)
 • Beenmerg
 • Lever
 • Bloed (leukemisch)
 • Bot
 • Long
 • CNS
 • Bijnier
 • Nier
 • Maag en darm
 • Testis en ovarium

Gemodificeerde stadiëring volgens Ann Arbor voor MALT lymfoom
 

Stadium

Definitie

I

Beperkt tot de tractus digestivus (één solitaire laesie of meerdere niet aangesloten laesies)

II

Uitbreiding naar abdomen vanuit de primaire laesie:

 • II(1): Lokale nodale betrokkenheid (perigastrische klieren)
 • II(2): Nodale betrokkenheid buiten perigastrische klieren (maar nog wel regionaal)

IIE

Doorbraak door de mucosa met ingroei in nabijgelegen orgaan of weefsel met of zonder abdominale klieren

IV

Extranodale betrokkenheid of bijkomende nodale betrokkenheid boven het diafragma

Bij de stadiëring volgens Ann Arbor voor extra nodaal marginale zone lymfoom is er geen stadium III.

Gemodificeerde stadiëring volgens Ann Arbor voor BALT lymfoom
 

Stadium

Definitie

IE

Eenzijdige of bilaterale longpresentatie

II 1E

 • (1E) Longpresentatie met betrokkenheid van hilaire lymfeklieren
 • (2E) Longpresentatie met betrokkenheid van mediastinale lymfeklieren
 • (2EW) Longpresentatie met betrokkenheid van de thoraxwand of diafragma

IIIE

Longpresentatie met betrokkenheid van abdominale lymfeklieren

IVE

Longpresentatie met betrokkenheid van abdominale lymfeklieren en extranodale betrokkenheid

 

Ga terug naar de NHL homepage.

Ga terug naar de HL homepage.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen