Home Behandelprotocollen NHL Behandeling CNS bij hematologische maligniteiten

Indicaties voor liquor analyse

 
Lymfomen

Liquor analyse (cytomorfologie en immunofenotypering) is geïndiceerd bij: 
 • CNS-IPI score 3 én epidurale lokalisatie
 • CNS-IPI score 4
Zie Risicoclassificatie DLBCL voor berekening CNS-IPI score.

AML

Bij AML wordt bij de volgende indicaties liquor analyse (met achterlating van cytarabine) geadviseerd, nadat de circulerende blasten geklaard zijn:
 • Focale neurologische klachten
 • Extramedullaire ziekte (met name indien CD11b of CD56 expressie)
 • Hyperleukocytose (arbitrair >50*109/l)
ALL en MPAL

Liquor analyse is altijd geïndiceerd bij diagnose (met achterlating van MTX) nadat de circulerende blasten geklaard zijn.

Profylactische behandeling CNS bij lymfomen (als liquor negatief)

 
Indicaties
 • Burkitt lymfoom en lymfoblastair lymfoom (ingebed in de systemische behandelprotocollen)
 • DLBCL met:
  • lokalisatie in testis, ovarium, nier of bijnier
  • lokalisatie in mamma én hoog LDH
  • HIV-positiviteit én extranodale lokalisatie
  • CNS-IPI score 5-6
  • double of triple hit lymfoom (MYC én BCL2/BCL6 translocatie)
Notabene: indien liquor positief, dan het CNS therapeutisch behandelen.   

Profylactische behandeling
 • 6 keer intrathecale injectie MTX/prednisolon 15mg/25mg (bij patiënt >60 jaar 10 mg MTX)
 • Toedienen op de dag van de systemische chemotherapie, i.e. om de 2 of 3 weken (afhankelijk van de gegeven kuur)
Aandachtspunt
 • Sommige schema's zoals R-CODOX-M-IVAC en MBVP hebben uitzonderlijke schema's voor profylactische behandeling van het CNS

Profylactische behandeling CNS bij acute leukemie (als liquor negatief)

 
Bij AML: expectatief beleid.  
 
Bij ALL en MPAL:
 • Profylactisch behandelen conform de HOVON schema’s
 • Indien niet volgens HOVON studie behandeld wordt (bijvoorbeeld HAM of blinatumomab): eenmaal MTX/prednisolon 15 mg/25 mg op dag 1 (bij patiënt >60 jaar 10 mg MTX)
 • Bij inotuzumab: volg moederprotocol
Bij ALL na allogene SCT: standaard 3 keer MTX/prednisolon 15 mg/25 mg op dag 28, 56 en 84 (bij patiënt >60 jaar 10 mg MTX) behalve bij patiënt die voldoet aan alle 3 volgende criteria:
 • Geen CNS lokalisatie ALL
 • Lumbaalpuncties in behandelschema gehad zoals beoogd
 • Myeloablatieve conditionering met busilvex of TBI

Therapeutische behandeling CNS (als liquor positief)

 
Indicatie

Liquorlokalisatie bij diagnose van een lymfoom of acute leukemie.

Dosering
 • Cytarabine: cytarabine/prednisolon 50mg/25mg
 • MTX: MTX/prednisolon 15/25mg (bij patiënt >60 jaar 10 mg MTX)
Therapeutische behandeling
 • Fase 1: Iedere 4 dagen alternerend MTX en cytarabine intrathecaal. Ga door tot dat de liquor 2 keer negatief is bevonden voor afwijkingen (cytomorfologie en/of immunofenotypering) en het klinisch-neurologische beeld is gestabiliseerd
 • Fase 2: 4 keer wekelijks MTX
 • Fase 3: 2 keer 2-wekelijks MTX
 • Fase 4: 6 keer maandelijks MTX 
Er zijn dus nog in totaal 14 giften nadat de liquor negatief is geworden.

Aandachtspunten
 • Bij MBVP kuren is er een uitzonderlijk schema voor therapeutische behandeling van het CNS
 • MTX kan cumuleren, met name bij frequentie >1 keer per week. Derhalve bij deze frequentie van prikken MTX afwisselen met cytarabine
 • MTX niet combineren met radiotherapie. Indien vooraf reeds radiotherapie op CNS gegeven werd, MTX vervangen door cytarabine
 • Indien er bij ALL onvoldoende respons op of resistentie is voor cytostatica: schedelbestraling of lokale wervelkolombestraling (18-24 Gy, gefractioneerd)

Ga terug naar de AML homepage.

Ga terug naar de ALL/MPAL homepage.

Ga terug naar de NHL homepage.

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.