Home Behandelprotocollen AML Specificatie behandeling en evaluatie AML

Behandeling met remissie-inductiekuren (volgens standaardarm)


Beleid

Indien fit en ≤60 jaar:

 • Kuur 1:
  • Daunorubicine 60 mg/m2 dag 1 t/m 3
  • Cytarabine 200 mg/m2 dag 1 t/m 7
 • Kuur 2 met antracyclines:
  • Daunorubicine 60 mg/m2 dag 1 t/m 3
  • Cytarabine 2 dd 1000 mg/m2 dag 1 t/m 6
 • Kuur 2 zonder antracyclines: 
  • Cytarabine 2 dd 1000 mg/m2 dag 1 t/m 6

Indien fit en >60 jaar:

 • Kuur 1:
  • Daunorubicine 60 mg/m2 dag 1 t/m 3
  • Cytarabine 200 mg/m2 dag 1 t/m 6
 • Kuur 2:
  • Cytarabine 2 dd 1000 mg/m2 dag 1 t/m 6

Indien minder fit / co-morbiditeit en >60 jaar: 

 • Kuur 1:
  • Daunorubicine 60 mg/m2 dag 1 t/m 3
  • Cytarabine 100-200 mg/m2 dag 1 t/m 7
 • Kuur 2:
  • Cytarabine 2 dd 500-1000 mg/m2 dag 1 t/m 3
Respons evaluatie

Respons evaluatie (beenmergaspiraat en cristabiopt) conform de behandelrichtlijn AML. Zie pagina Richtlijnen en literatuur.

Behandeling met HMA of HMA plus venetoclax


Azacitidine

Doseringsschema’s:
 • Azacitidine 75 mg/m2, 7 dagen per 28 dagen
 • Azacitidine 75 mg/m2, 5 plus 2 dagen per 28 dagen
Procedure evaluatie en plannen volgende kuren: 
 • In principe doorgaan met behandeling zonder oponthoud tot bereiken MLFS/CR/CRi
 • Na uiterlijk 5-6 kuren respons evaluatie (beenmergaspiraat en crista­biopt)
 • Opties bij bereiken MLFS/CR/CRi bij ernstige cytopenie:
  • Dosisreductie:
   • Azacitidine 75 mg/m2, 5 dagen per 28 dagen
   • Azacitidine 50 mg/m2, 7 dagen per 28 dagen
  • Inbouwen pauzes (1-2 weken) voor regeneratie en verbeteren perifere bloedwaarden. Advies om hier terughoudend mee te zijn, gezien risico op verlies respons aanwezig is
 • Bij niet bereiken MLFS/CR/CRi, maar wel bereiken PR of HI: per individuele patiënt continuering therapie overwegen
 • Verdere respons evaluaties: elke 6 maanden of op indicatie. Bij cytopenie ook crista­biopt afnemen
Antimicrobiële profylaxe:
 • Antibacteriële profylaxe:
  • Optioneel bij te verwachten neutropenie (duur >1-2 weken): co-trimoxazol / colistine (alternatief ciprofloxacin)
 • Antifungale profylaxe:
  • Bij geanticipeerde neutropenie (>2-3 weken): posaconazol
Decitabine

Doseringsschema’s:
 • Intensief schema met maximaal effect (backbone HOVON studies, niet geregistreerd):
  • Start met 10 dagen 20 mg/m2 per 28 dagen
  • Na bereiken van MLFS/CR/CRi: 5 dagen 20 mg/m2 per 28 dagen
  • Aantal 10 daagse kuren is maximaal 3
 • Alternatief schema (strikt palliatieve intentie):
  • 5 dagen 20 mg/m2 per 28 dagen
Procedure evaluatie en plannen volgende kuren bij intensief schema:
 • In principe doorgaan met behandeling zonder oponthoud tot bereiken MLFS/CR/CRI
 • Tijdens eerste 3 kuren tot bereiken MLFS/CR/CRi op dag 28 respons evaluatie (beenmerg­aspiraat en crista­biopt):
  • Indien geen remisie of PR: ga door met 10 dagen 20/m2
  • Indien MLFS/CR/CRi: ga door met 5 dagen 20 mg/m2
 • Bij bereiken MLFS/CR/CRi bij ernstige cytopenie:
  • Inbouwen pauzes (1-2 weken) voor regeneratie en verbeteren perifere bloed­waarden
  • Mogelijk een rol voor G-CSF, te overwegen bij actieve infecties
 • Bij niet bereiken MLFS/CR/CRi, maar wel bereiken PR of HI: per individuele patiënt continuering therapie overwegen
 • Verdere respons evaluaties bij follow-up: elke 6 maanden of op indicatie
Procedure evaluatie en doorplannen kuren bij alternatief schema:
 • In principe doorgaan met behandeling zonder oponthoud tot bereiken MLFS/CR/CRi
 • Na 1-2 kuren respons evaluatie (beenmergaspiraat en cristabiopt)
 • Bij bereiken MLFS/CR/CRi bij ernstige cytopenie:
  • Inbouwen pauzes (1-2 weken) voor regeneratie en verbeteren perifere bloedwaarden
 • Bij niet bereiken MLFS/CR/CRi, maar wel bereiken PR of HI: per individuele patiënt continuering therapie overwegen
 • Verdere respons evaluaties: elke 6 maanden of op indicatie
Antimicrobiële profylaxe:
 • Antibacteriële profylaxe:
  • Co-trimoxazol/colistine (alternatief ciprofloxacin)
 • Antifungale profylaxe:
  • Bij geanticipeerde neutropenie (>2-3 weken): posaconazol
Decitabine plus venetoclax (compassionate use)

Doseringsschema’s:
 • Schema met combinatie:
  • Decitabine 5 dagen 20 mg/m2 per 28 dagen
  • Venetoclax 1 dd 400 mg continu, 28 dagen
Procedure eerste kuur:
 • Decitabine simultaan starten met venetoclax, niet vooraf
 • In principe klinische opname ter monitoring van tumor lysis syndroom (TLS). Alternatief is geen opname, maar thuis ruim drinken en allopurinol, met bewaking TLS lab op dagbehandeling
 • Ramp-up dosering venetoclax:
  • Dag 1: 100 mg
  • Dag 2: 200 mg
  • Dag 3: 400 mg
Procedure evaluatie en plannen volgende kuren:
 • Tijdens eerste 3 kuren tot bereiken MLFS/CR/CRi op dag 28 repons evaluatie (beenmerg­aspiraat en crista­biopt):
  • Uitslag afwachten, met name biopt is belangrijk
  • Indien CR: continueren behandeling
  • Indien CRi/MLFS:
   • Inbouw pauze tot 2 weken voor herstel neutrofielen
   • Overweeg G-CSF support, met name bij infectie
   • Bij uitblijven herstel bespreking in myeloïd team
  • Indien PR/geen remissie: continueren, zo spoedig mogelijk ongeacht regeneratie. Nota bene: geen G-CSF geven
 • Indien MFLS/CR/CRi na 1-3 kuren:
  • Continueren behandeling tot falen
  • Venetoclax reductie naar 21 dagen (i.p.v. 28 dagen)
  • Schema aanpassen bij ernstige cytopenie:
   • Pauzes inbouwen van 1-2 weken
   • Overweeg verdere reductie venetoclax (naar 14 dagen)
   • G-CSF support
  • Verdere respons evaluaties: elke 6 maanden. Bij cytopenie ook cristabiopt afnemen 
 • Indien na 3 kuren geen MLFS/CR/CRi:
  • In principe stop combinatie decitabine plus venetoclax
Antimicrobiële profylaxe:
 • Antibacteriële profylaxe:
  • Co-trimoxazol/colistine of
  • Ciprofloxacin (alternatief)
 • Antifungale profylaxe:
  • Bij voorkeur geen profylaxe tijdens eerste kuur
  • Eerste keus:
   • Posaconazole: dosis venetoclax naar 100 mg (=75% reductie)
  • Alternatieven:
   • Voriconazole: dosis venetoclax naar 100 mg (=75% reductie)
   • Isavuconazole: dosis venetoclax naar 200 mg (=50% reductie)

Ga terug naar de AML homepage of lees meer over AML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen