Respons criteria volgens ELN2017

 

Respons Criteria
CRMRD-
 • CR, zonder MRD (vast­gesteld met RT-qPCR of flow­cytometrie)
CR
 • <5% blasten in beenmerg
 • Geen circulerende blasten, geen Auerse staven, geen extramedullaire ziekte
 • Neutrofielen ≥1,0*109/l en trombocyten ≥100*109/l
CRi  
 • Voldoet aan criteria CR, behalve neutrofielen <1,0*109/l of trombocyten <100*109/l
MLFS ('morphologic leukemia-free state')
 • <5% blasten in beenmerg
 • Geen circulerende blasten, geen Auerse staven geen extramedullaire ziekte
 • Neutrofielen <1,0*109/l en trombocyten <100*109/l
 • Geen recovery (er moet minimaal 10% cellulariteit zijn en er moeten minimaal 200 cellen geteld zijn)
  PR
 • 5-25% blasten in beenmerg
 • Minimaal 50% afname in percentage beenmerg blasten
 • Neutrofielen ≥1,0*109/l en trombocyten ≥100*109/l

Nota bene: Momenteel zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het verrichten van een beenmerg­evaluatie voor respons op dag 15-17 invloed heeft op de behandelkeuzes en uitkomsten van de behandeling. Beenmerg­evaluatie moet plaatsvinden na regeneratie (bij voorkeur neutrofielen >1,0*109/l en trombocyten >100*109/l). Bij uitblijven regeneratie vanaf dag 28-30 beenmergevaluatie inclusief cristabiopsie overwegen.

 

Ga terug naar de AML homepage of lees meer over AML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen