Home Behandelprotocollen AML Beheer en wijzigingen

Protocolhouder

Dr. Walter van der Velden

Laatste controle

26-11-2020

Wijzigingenhistorie

 • 21-04-2022: Bij specificatie behandeling en evaluatie AML bij behandeling met HMA plus venetoclax de dosis HMA bij de tweede en derde kuur aangepast
 • 12-05-2021: Bij specificatie behandeling en evaluatie AML de behandeling met HMA plus venetoclax verder gespecificeerd
 • 04-01-2021: Aan behandeling CNS het beleid t.a.v. trombocytentransfusie en antistolling toegevoegd
 • 24-11-2020: Behandeling recidief / refractaire AML verduidelijkt. Opties voor recidief bij niet fitte AML patiënt toegevoegd
 • 01-09-2020: Bij MRD het beleid voor monitoring middels qPCR NPM1 na autologe SCT of chemotherapie herzien
 • 20-07-2020: Bij specificatie behandeling en evaluatie AML de procedure voor evaluatie en plannen volgende kuren bij decitabine plus venetoclax aangepast en de anti­micro­biële profylaxe verduidelijkt
 • 13-04-2020: Behandeling met combinatie decitabine - venetoclax bij recidief / refractaire AML verduidelijkt
 • 08-01-2020: Beleid MRD herzien en uitgebreider beschreven
 • 02-12-2019: Diagnostiek regionaal vastgesteld. Diagnostiek­protocollen van AML, ALL/MPAL en APL zijn samengevoegd. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
 • 02-12-2019: Beleid t.a.v. uitvoering MRD onderzoek verduidelijkt
 • 23-09-2019: Bij diagnostiek AML de moleculaire diagnostiek aangepast. EVI1 overexpressie niet meer in AML diagnose panel
 • 11-09-2019: Bij eerstelijnsbehandeling AML en recidief / refractaire AML de definiëring van de kuren toegevoegd
 • 02-09-2019: Bij recidief / refractaire AML de optie "hoge dosis Ara C" vervangen door "IDAC of HAM"
 • 12-08-2019: Herziening eerstelijnsbehandeling AML
 • 14-06-2019: Optie venetoclax-decitabine toegevoegd aan onderdeel behandeling recidief / refractaire AML
 • 10-05-2019: Aanvullingen risicoclassificatie aangepast, vooruitlopend op aankomende wijziging behandelrichtlijn AML
 • 11-01-2019: Bij diagnostiek indicaties vermeld waarbij liquor analyse wordt geadviseerd
 • 10-01-2019: Pagina behandeling CNS bij AML vervangen door algemene pagina behandeling CNS bij hematologische maligniteiten
 • 10-01-2019: Beleid bij CNS lokalisatie AML uitgebreider beschreven
 • 01-10-2018: Update MRD analyse
 • 06-07-2018: Update risicoclassificatie
 • 14-03-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de AML homepage of lees meer over AML:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen