Verworven aplastische anemie is een zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door een pancytopenie en een hypocellulair beenmerg. Hierbij is geen sprake van infiltratie van het beenmerg door maligne cellen of van fibrose. T-cel gemedieerde afbraak van hematopoietische stamcellen speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van aplastische anemie.

Verschillende erfelijke vormen van beenmergfalen kunnen bij beenmerg­onderzoek hetzelfde beeld geven als bij een verworven aplastische anemie. Bij verdenking op een erfelijke vorm van beenmergfalen dient hier dan ook gerichte diagnostiek naar uitgevoerd te worden.

 

Ga terug naar de verworven AA homepage of lees meer over verworven AA:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.