Algemeen


Na ATGAM/ciclosporine:
 • treedt bij ongeveer 35% van de patiënten een recidief aplastische anemie op  
 • ontstaat bij ongeveer 15% van de patiënten een MDS of AML
 • neemt bij ongeveer 25% van de patiënten de PNH kloon in grootte toe

Follow up na start ATG/ciclosporine

 
Laboratoriumonderzoek gedurende het eerste jaar
 
Bloed, standaard:
 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten (frequentie op geleide van bloedwaarden)
 • Immunofenotypering:
  • Screening PNH kloon (1 keer per 6 maanden indien eerder negatief, anders elke 3 maanden)
  • Lymfocytensubsets (tot CD4 >200 cellen/µl)
 • Chemie: kreatinine, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH (eerste maand wekelijks,  tweede tot zesde maand maandelijks, daarna elke 3 maanden)
Bloed, op indicatie:
 • Virologie: EBV, CMV (tot 1 keer per week)
 • Ciclosporinespiegel (streef 200-300 µg/l, bij ouderen 150-200 µg/l)
Beenmerg (bij voldoende herstel na 6 maanden of bij daling van bloedwaarden):
 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
 • Cristabiopt 
Laboratoriumonderzoek gedurende het tweede jaar

Bloed, standaard:
 • Volledig bloedbeeld (minimaal iedere 6 maanden)
 • Immunofenotypering: screening PNH kloon (1 keer per 6 maanden indien eerder negatief, anders elke 3 maanden)
 • Chemie: kreatinine, bilirubine, ASAT, ALAT, AF, gamma-GT, LDH (minimaal iedere 6 maanden) 
Overige onderzoeken op indicatie.

Laboratoriumonderzoek gedurende vanaf het derde jaar

Bloed, standaard:
 • Volledig bloedbeeld (minimaal jaarlijks)
 • Immunofenotypering: screening PNH kloon (1 keer per jaar indien eerder geen PNH kloon, anders elke 6 maanden)
Overige onderzoeken op indicatie.


Ga terug naar de verworven AA homepage of lees meer over verworven AA: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.