Home Behandelprotocollen AA Classificatie

Niet-ernstige aplastische anemie

 
Hypocellulair beenmerg met perifere bloedwaarden die onder de normaal­waarden liggen, maar die niet voldoen aan de criteria voor ernstige aplastische anemie.

Ernstige aplastische anemie

 
Beenmergcellulariteit <25% (of 25-50% indien <30% van het beenmerg bestaat uit hematopoietische cellen) plus ≥2 van de volgende 3 criteria:
  • Neutrofielen <0,5*109/l
  • Trombocyten <20*109/l
  • Reticulocyten <20*109/l

Zeer-ernstige aplastische anemie

 
Conform ernstige aplastische anemie maar neutrofielen <0,2*109/l.


Ga terug naar de verworven AA homepage of lees meer over verworven AA: Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.