Home Behandelprotocollen POEMS Respons criteria

Qua respons wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  • Hematologische respons (M-proteïne)
  • VEGF respons (evalueerbaar als initieel 2*ULN, CR bij normalisering)
  • FDG-PET-CT respons
  • Vereenvoudigde orgaan respons (neuropathie, longfunctie (DLCO), overvulling, papiloedeem)

De respons treedt pas na vele maanden op. In een Nederlandse retrospectieve cohort-studie van 27 patiënten is het volgende waargenomen:

  • Een complete VEGF respons trad op na mediaan 9 maanden
  • Een complete hematologische respons werd bereikt bij 38% van de patiënten na een mediane periode van 10 maanden (range 6 - 47 maanden)
  • Verbetering van de polyneuropathie werd bij 71% van de patiënten vastgesteld. Bij 41% van de patiënten bereikte de polyneuropathie een stabiel stadium na een periode van 18 maanden (range 14-30 maanden)

De hematologische respons (M-proteïne) correleert niet altijd met de klinische respons. De vrije lichten keten ratio is vaak normaal.

 

Ga terug naar de POEMS syndroom homepage of lees meer over POEMS syndroom:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.