Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Neurologische symptomen, doofheid
  • Pijn, spierzwakte, evenwicht, orthostase
  • Menstruele en seksuele functiestoornissen
  • Veranderingen aan huid en/of beharing

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Neurologische functies
  • Huidveranderingen
  • Organomegalie, lymfadenopathie
  • Oedeem, ascites, pleuravocht

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief reticulocyten getal en microscopische differentiatie
 • Chemie: glucose, HbA1c, VEGF
 • Endocrinologie: TSH, prolactine, testosteron, oestradiol
 • Immunologie:
  • Screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
  • FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio

Op indicatie:

 • Endocrinologie:
  • FSH, LH, parathormoon
  • Uitsluiten bijnierinsufficiëntie

Urine

 • Urine screening en sediment
 • Screening Bence Jones eiwit (portie)
 • 24-uurs urine: Bence Jones en eiwit (op indicatie, indien Bence Jones eiwit in portie urine >200 mg/l) 

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering
 • Cristabiopsie

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • Low dose CT-scan skelet (t.b.v. aantonen sclerotische botlaesies, overvulling en organomegalie)
 • FDG-PET-CT-scan (op indicatie, kan van meerwaarde zijn voor het aantonen van osteolytische haarden, lymfadenopathieën, uitgangssituatie voor vervolgen respons op therapie) 

Overige onderzoeken

 • Electromyogram (EMG; eventueel nervus suralis biopsie)
 • Echocardiografie (bepaling rechter ventrikelfunctie en systolische en arteria pulmonalis druk)
 • Fundoscopie
 • Longfunctieonderzoek met diffusiecapaciteit (DLCO)

Verwijzingen / consultaties

 • Consult radiotherapeut (op indicatie)

 

Ga terug naar de POEMS syndroom homepage of lees meer over POEMS syndroom:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.