Diagnostische criteria

Voor het stellen van de diagnose POEMS syndroom dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

 • Verplichte major criteria: beide vereist en
 • Andere major criteria: 1 van 3 vereist en
 • Minor criteria: 1 van 6 vereist

Verplichte Major criteria (beide vereist)

 • Polyneuropathie (meestal demyeliniserend)
 • Monoclonale plasmaceldyscrasie (bijna altijd (IgA of IgG) lambda)

Andere major criteria (1 van 3 vereist)

 • Ziekte van Castleman (hierbij geen plasmaceldyscrasie)
 • Sclerotische botlaesies
 • Verhoogde VEGF (>200 pg/ml (95% specifiek, 68% sensitief)) 

Minor criteria (1 van 6 vereist)

 • Organomegalie (splenomegalie, hepatomegalie of lymfadenopathie)
 • Volume overbelasting (oedeem, pleurale effusie, ascites)
 • Endocrinopathie (hypogonadisme (meest voorkomend), schildklier, glucose metabolisme, bijnierinsufficiëntie, hypofyse-, bijschildklier-, pancreas­insufficiëntie)
 • Huidveranderingen (hyperpigmentatie (meest voorkomend), hypertrichose, glomeruloïde hemangiomen, acrocyanose, flushing, witte nagels)
 • Papiloedeem
 • Trombocytose/polycythemie

Andere symptomen (niet van invloed op de classificatie)

 • Trommelstokvingers
 • Gewichtsverlies
 • Hyperhydrose
 • Pulmonale hypertensie of restrictieve longziekte
 • Veneuze en/of arteriële trombose
 • Diarree
 • Verlaagd vitamine B12 

Prognostische factoren

 • Leeftijd >50 jaar
 • Laag albumine
 • Pleurale effusie
 • Pulmonale hypertensie
 • Verminderde eGFR

 

Ga terug naar de POEMS syndroom homepage of lees meer over POEMS syndroom:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.