Home Behandelprotocollen MM Respons criteria

Respons criteria volgens de International Myeloma Working Group (IMWG)

 

Respons Criteria
Complete respons (CR) Alle onderstaande criteria zijn van toepassing:
 • Negatieve immunofixatie van serum en urine
 • Verdwijnen van weke delen plasmacytomen
 • ≤5% plamacellen in het beenmerg
Stringente CR (sCR) Alle onderstaande criteria zijn van toepassing:
 • CR
 • Normale FLC ratio
 • Afwezigheid van klonale plasmacellen in beenmerg, vastgesteld met immunohistochemie of immuno­fluorescentie
Zeer goede partiële respons (VGPR) Eén van onderstaande criteria is van toepassing:
 • Serum en urine M-proteïne detecteerbaar met immunofixatie, maar niet met electroforese
 • ≥90% reductie van serum M-proteïne en urine M-proteïne <100 mg/24 uur
Partiële respons (PR)
 • >50% afname van serum M-proteïne en meer dan 90% afname van urine M-proteïne of tot <200 mg/24 uur
 • Indien M-proteïne in serum en urine onmeetbaar zijn, geldt een ≥50% afname van het verschil tussen de afwijkende lichte keten en niet afwijkende lichte keten met de FLC test
 • Indien FLC ook niet meetbaar, geldt een ≥50% afname in afname van plasmacytose in beenmerg (indien bij baseline ≥30%)
 • ≥50% afname van plasmacytomen indien aanwezig bij baseline
Stabiele ziekte (SD) Voldoet niet aan criteria voor CR, VGPR, PR of PD
Progressieve ziekte (PD) Toename van 25% van de laagste waarde van 1 of meer van de volgende parameters:
 • Serum M-proteïne: absolute toename moet ≥5 g/l zijn
 • Urine M-proteïne: absolute toename ≥200 mg per 24 uur
 • Alleen bij patiënten met niet-meetbaar M-proteine in serum of urine: veschil van de afwijkende en niet afwijkende lichte keten met de FLC test. Absolute toename moet >100 mg/l zijn
 • Toename plasmacytose in beenmerg (absoluut percentage moet >10% zijn)
 • Gedocumenteerde ontwikkeling van nieuwe bothaarden of van weke delen plasmacytomen of vastgestelde toename in omvang van bestaande botlesies of weke delen plasmacytomen
 • Ontwikkeling van hypercalciëmie die alleen aan de plasmaceldyscrasie kan worden toegeschreven

 

Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.