Home Behandelprotocollen MM Classificatie

Diagnostische criteria multipel myeloom

De diagnose multipel myeloom kan gesteld worden bij ≥10% klonale plasmacellen in het beenmerg of in de biopsie van het plasmacytoom (bot of extramedullair) én ≥1 van de 7 hieronder genoemde ‘Myeloom Defining Events’ (MDE’s; bewijs van eindorgaan­schade die kan worden toegeschreven aan de plasmaceldyscrasie en/of aanwezigheid van bepaalde biomarkers van maligniteit):

 • Hypercalciëmie: gecorrigeerd serum calcium >0,25 mmol/l boven de bovengrens van de normaalwaarde of >2,75 mmol/l
 • Nierinsufficiëntie: kreatinine klaring <40 ml/min of serum kreatinine >177 µmol/l
 • Anemie: normochroom, normocytair met een Hb waarde >1,24 mmol/l onder de ondergrens van de normaalwaarde of Hb <6,2 mmol/l
 • Skeletafwijkingen:
  • Eén of meer osteolytische skeletlesies op low dose CT scan skelet of FDG-PET-CT scan (bij PET ook bewijs van botaantasting op low dose CT scan)
  • Eén of meer focale laesies (≥5 mm) op MRI scan
 • ≥60% klonale plasmacellen in het beenmerg
 • Vrije lichte keten ratio ≥100

Diagnostische criteria smouldering multipel myeloom

De diagnose smouldering multipel myeloom kan gesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende 2 criteria:

 • Serum monoklonaal eiwit (IgG of IgA) ≥30 g/l of monoklonaal eiwit in urine ≥500 mg/24 uur en/of 10-60% klonale plasmacellen in het beenmerg
 • Afwezigheid van ‘myeloom defining events’ en van amyloïdose

Diagnostische criteria solitair plasmacytoom  

De diagnose solitair plasmacytoom kan gesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende 4 criteria:

 • (Met biopsie bewezen) solitaire lesie in bot of weke delen met bewijs voor klonale plasmacellen
 • Normaal beenmergonderzoek zonder aanwijzing voor klonale plasmacellen
 • Normaal skelet onderzoek en normale MRI of CT van wervelkolom en bekken (behalve de primaire solitaire lesie)
 • Geen eind-orgaan schade, zoals hypercalciëmie, nierinsufficientie anemie en botafwijkingen (CRAB criteria), die kunnen worden toegeschreven aan de plasmaceldyscrasie

Risico op progressie: ongeveer 10% ontwikkelt binnen 3 jaar een multipel myeloom.

Diagnostische criteria solitair plasmacytoom met minimale beenmerg betrokkenheid

De diagnose solitair plasmacytoom met minimale beenmerg betrokkenheid kan gesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende 4 criteria:

 • (Met biopsie bewezen) solitaire lesie in bot of weke delen met bewijs voor klonale plasmacellen
 • <10% klonale plasmacellen in het beenmerg
 • Normaal skelet onderzoek en normale MRI of CT van wervelkolom en bekken (behalve de primaire solitaire lesie)
 • Geen eindorgaanschade, zoals hypercalciëmie, nierinsufficientie anemie en botafwijkingen (CRAB criteria), die kunnen worden toegeschreven aan de plasmaceldyscrasie 

Risico op progressie: ongeveer 60% (indien bot) of 20% (indien weke delen) ontwikkelt binnen 3 jaar een multipel myeloom.

Diagnostische criteria POEMS syndroom

De diagnose POEMS syndroom kan gesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende 4 criteria:

 • Monoclonale plasmaceldyscrasie (bijna altijd lambda)
 • Perifere neuropathie
 • Tenminste 1 van de volgende 3 majeure criteria:
  • Osteosclerotische botafwijkingen
  • Ziekte van Castleman
  • Toegenomen spiegels VEGF
 • Tenminste 1 van de volgende 6 mineure criteria:
  • Organomegalie
  • Extravasaal volume overload (oedeem, pleurale effusie of ascites)
  • Endocrinopathie (bijnier, schildklier, hypofyse, gonadaal, bijschildklier, pancreas)
  • Huidveranderingen (hyperpigmentatie, hypertrichose, ‘glomeruloid hemangiomata’, plethora, acrocyanose, flusing, witte nagels)
  • Papiloedeem
  • Trombocytose / polycythemie

 

Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.