Diagnostiek tijdens behandeling en follow up

Laboratoriumonderzoek

Bloed, standaard:

 • Volledig bloedbeeld met op indicatie automatische differentiatie
 • Chemie: calcium, albumine, kreatinine
 • Immunologie: vervolgen M-proteïne (inclusief totaal eiwit), opties:
  • M-proteïne kwantificeren    
  • M-proteïne typeren en kwantificeren
  • Vervolg terugkeer M-proteïne
  • FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio indien:
   • (vrijwel) geen meetbaar M-proteïne, dat wil zeggen intact immuno­globuline <10 g/l in serum of Bence Jones <200 mg in 24 uurs urine
   • bevestiging van een (stringente) complete remissie (in studieverband) 

Bloed, op indicatie:

 • Chemie: glucose (op indicatie)

Urine:

 • 24-uurs urine: Bence Jones eiwit (buiten studieverband op indicatie, binnen studieverband belangrijk voor het vaststellen van de mate van respons en progressieve ziekte)

Beenmergaspiraat:

 • Cytomorfologie (op indicatie)
 • Immunofenotypering (op indicatie)

Beenmergonderzoek uitvoeren t.b.v. vaststellen (stringente) complete remissie (bij verdwijnen M-proteïne en normale vrije lichte keten ratio) en bij (vermoeden van) progressie. Bij behandeling in studieverband ook immunofenotypering.

Beeldvorming

 • Low dose CT-scan skelet (op indicatie, in ieder geval bij (vermoeden van) progressie
 • MRI- of FDG-PET-CT-scan worden niet routinematig ingezet. Alleen ter nadere evaluatie van symptomatische botlesies (kan dan ook geïndiceerd zijn bij normaal conventioneel radiologisch onderzoek). FDG-PET-CT-scan bij ascernerend multipel myeloom. MRI indien verdenking myelum aantasting

 

Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.