Home Behandelprotocollen MM Beheer en wijzigingen

Protocolhouders

Dr. Sandra Croockewit
Drs. Elizabeth de Kort

Laatste controle

05-01-2021

Wijzigingenhistorie

  • 05-01-2020: Onderdelen "Eerstelijnsbehandeling MM", "Behandeling recidief / refractair MM" en "Ondersteunende behandeling MM" verduidelijkt en aangepast naar nieuwe concept behandelrichtlijn (2020)
  • 13-07-2020: Onderdeel "Behandeling recidief / refractair MM" verduidelijkt, o.a. wel of geen voorbehandeling met daratumumab en tevens de plaats van een tweede autologe SCT nader gespecificeerd
  • 09-06-2020: In onderdeel "Behandeling recidief / refractair MM" de voorschrijf­procedures voor pomalidomide en daratumumab verwijderd (registraties gestopt)
  • 07-04-2020: In onderdeel "Eerstelijnsbehandeling MM" de behandeling van oudere patiĆ«nten en patiĆ«nten die geen kandidaat zijn voor HDM aangepast naar nieuwe concept behandelrichtijn (2019)
  • 26-03-2020: Onderdeel "Behandeling recidief / refractair MM" aangepast naar nieuwe concept behandelrichtlijn (2019) en hierbij ook onderscheid gemaakt tussen wel of geen eerdere behandeling met daratumumab
  • 15-10-2019: Diagnostiek en follow up regionaal vastgesteld. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
  • 04-07-2019: Paragraaf "Bifosfonaten" in onderdeel "Ondersteunende behandeling MM" verduidelijkt
  • 22-10-2018: Update onderdeel "Ondersteunende behandeling MM"
  • 06-04-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.