Anamnese

 • Complete medische voorgeschiedenis, inclusief medicatiegebruik
 • Speciale aandacht voor:
  • Botpijn, fracturen
  • (Afname van) lengte
  • Koorts, gewichtsverlies, nachtzweten en hypo-/paresthesie

Lichamelijk onderzoek

 • WHO performance status
 • Speciale aandacht voor:
  • Lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
  • Kloppijn wervelkolom
  • Lengte

Laboratoriumonderzoek

Bloed

Standaard:

 • Volledig bloedbeeld inclusief automatische differentiatie
 • Chemie: kreatinine, calcium, ASAT, ALAT, AF, LDH, albumine, CRP, glucose en β2-microglobuline
 • Immunologie:
  • Screening M-proteïne (inclusief totaal eiwit)
  • IgG, IgM en IgA kwantitatief
 • Bloedgroepserologie:
  • Bloedgroep ABO/RhD (tweemaal apart aanvragen)
  • Screening irregulaire antistoffen

Op indicatie:

 • Chemie: fosfaat, uraat
 • Hemostase: PT, APTT
 • Immunologie:
  • FLC (vrije lichte ketens) kappa, lambda en ratio bij:
   • lichte keten proteïnurie  
   • verdenking MM en (vrijwel) ontbreken meetbaar intact M-proteïne (<10 g/l in serum of Bence Jones <200 mg in 24 uurs urine). Voor het vaststellen van meetbare ziekte moet de absolute waarde van de aangedane vrije lichte keten in serum wel ≥100 mg/l zijn
   • verdenking AL-amyloïdose, 'light chain deposition disease' (LCDD) en/of POEMS syndroom
  • Cryoglobulines (afname bij 37°C)
  • IgD paraproteïne
 • Bloedgroepserologie:
  • Uitgebreide bloedgroeptypering (voor start behandeling met daratumumab; Radboudumc: Epic order LAB2986)

Urine

 • Urine screening en sediment
 • Screening Bence Jones eiwit (portie)
 • 24-uurs urine: Bence Jones eiwit en kreatinine (op indicatie, indien Bence Jones eiwit in portie urine >200 mg/l en/of bij behandeling in studieverband)

Beenmerg

 • Beenmergaspiraat:
  • Cytomorfologie
  • Immunofenotypering  
  • Cytogenetica (niet bij ‘frail elderly’, tenzij in studieverband)
 • Cristabiopt (inclusief Congorood kleuring) 

Biobanking

 • Geen standaard afname van extra materiaal voor biobank Hematologie

Beeldvorming

 • Low dose CT scan skelet
 • FDG-PET-CT scan (op indicatie; ter nadere evaluatie van symptomatische botlesies, kan in dat geval ook geïndiceerd zijn bij normaal conventioneel radiologisch onderzoek. Toegenomen FDG-uptake alleen is onvoldoende voor diagnose multipel myeloom met myeloma defining event. Er moet tevens bewijs zijn voor osteolytische botdestructie (>5 mm) op low dose CT deel van het onderzoek)
 • MRI (op indicatie; eerste keuze diagnosticum bij verdenking op myelum­compressie en solitair plasmacytoom (MRI van tenminste axiale skelet))

Overige onderzoeken

 • ECG
 • Fundoscopie (op indicatie, bij klachten passend bij hyperviscositeit)

 

Ga terug naar de MM homepage of lees meer over MM:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen.