Home Behandelprotocollen APL Beheer en wijzigingen

Protocolhouder

Dr. Walter van der Velden

Laatste controle

02-01-2023

Wijzigingenhistorie

 • 02-01-2023: In onderdeel classificatie verwijzing aangepast naar publicatie Sanz et al, Blood 2019
 • 31-08-2022: Onderdeel MRD herzien, onder andere naar aanleiding van nieuw consensus document van de ELN MRD werkgroep
 • 29-08-2022: In paragraaf aandachtspunten bij behandeling APL het beleid t.a.v. het voorkomen van A-DS en het beleid bij leukocytose verder gespecificeerd
 • 29-03-2022: Consolidatiebehandeling bij hoog risico APL gewijzigd, ATO-ATRA i.p.v. AIDA 2000
 • 07-10-2021: Beleid bij hepatotoxiciteit (bijwerking ATO) herzien
 • 17-06-2020: Bij aandachtspunten bij behandeling APL het beleid bij leukocytose verduidelijkt
 • 08-01-2020: Beleid MRD herzien en uitgebreider beschreven
 • 06-01-2020: Update transfusiebeleid bij bloedingen of trombose bij APL
 • 06-01-2020: Update beleid ten aanzien van preventie en behandeling APL differentiatie­syndroom (A-DS)
 • 02-12-2019: Diagnostiek regionaal vastgesteld. Diagnostiekprotocollen van AML, ALL/MPAL en APL zijn samengevoegd. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
 • 03-04-2018: Aanpassing beleid MRD n.a.v. nieuwe ELN richtlijn MRD
 • 14-03-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de APL homepage of lees meer over APL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen