Respons criteria

 

Respons Criteria
CR
 • Morfologisch <5% blasten in beenmerguitstrijk of botbiopt
 • Geen blasten in perifeer bloed (bij twijfel immuno­fenotypering)
 • Geen extramedullaire leukemie

of

 • Morfologisch 5-10% blasten in beenmerguitstrijk of botbiopt en <1% blasten bij immunofenotypering
 • Geen blasten in perifeer bloed (bij twijfel immuno­fenotypering)
 • Geen extramedullaire leukemie
PR
 • Morfologisch 5-10% blasten in beenmerguitstrijk of botbiopt
 • ≥1% blasten bij immunofenotypering
 • Geen extramedullaire leukemie

of

 • Morfologisch 10-25% blasten in beenmerguitstrijk of botbiopt
 • 10-25% blasten bij immunofenotypering
 • Geen extramedullaire leukemie
Refractair Niet voldaan aan criteria voor CR, PR of recidief
Recidief Recidief na complete remissie is gedefinieerd als:
 • Terugkeer van leukemische blasten in het bloed
 • Terugkeer van leukemische blasten gedetecteerd met behulp van immuno­fenotypering in het bloed
 • Terugkeer van blasten in beenmerg ≥10% (uitgezonderd toename blasten bij regenererend beenmerg)
 • Terugkeer van blasten in beenmerg 5-10% en >1% bij immuno­fenotypering
 • Terugkeer van leukemie in een extramedullaire lokalisatie (biopsie/cytologie bewezen)

Zie Measurable residual disease (MRD) voor definities met betrekking tot meetbare restziekte.

 

Ga terug naar de ALL/MPAL homepage of lees meer over ALL/MPAL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen