Protocolhouder

Dr. Walter van der Velden

Laatste controle

02-01-2023

Wijzigingenhistorie

 • 27-02-2023: Bij behandeling CNS bij hematologische maligniteiten bij de therapeutische behandeling de dosis cytarabine gecorrigeerd
 • 31-08-2022: Onderdeel MRD herzien, onder andere naar aanleiding van nieuw consensus document van de ELN MRD werkgroep
 • 25-07-2022: Bij therapeutische behandeling CNS (als liquor positief) onderscheid gemaakt tussen behandeling bij ALL en behandeling bij AML
 • 08-02-2022: Bij eerstelijnsbehandeling B-ALL, T-ALL, LBL de voorwaarden voor afzien van een allogene SCT aangepast
 • 04-01-2021: Aan behandeling CNS het beleid t.a.v. trombocytentransfusie en antistolling toegevoegd
 • 18-12-2020: BCR-ABL1 puntmutatiebepaling niet meer kosteloos mogelijk via het PREMIER project
 • 09-11-2020: Grote revisie protocol. Verduidelijkt en geactualiseerd conform nieuwe landelijke behandelrichtlijn  
 • 08-01-2020: Beleid MRD herzien en uitgebreider beschreven
 • 02-12-2019: Diagnostiek regionaal vastgesteld. Diagnostiekprotocollen van AML, ALL/MPAL en APL zijn samengevoegd. De doorgevoerde wijzigingen zijn op aanvraag beschikbaar
 • 21-01-2019: Indien met PCR BCR-ABL wordt aangetoond, dan ook mutatie analyse verrichten
 • 10-01-2019: Pagina behandeling CNS bij ALL/MPAL vervangen door algemene pagina behandeling CNS bij hematologische maligniteiten
 • 10-01-2019: Behandeling CNS bij ALL uitgebreider beschreven
 • 07-01-2019: Bij classificatie de WHO criteria t.b.v. diagnose "mixed phenotype" acute leukemie toegevoegd
 • 27-11-2018: Eerste kuur EORTC1301 AML21 i.p.v. tweede kuur HOVON 103 als consolidatiebehandeling bij eerstelijnsbehandeling MPAL indien fit en >60 jaar
 • 14-03-2018: Content op website geplaatst

 

Ga terug naar de ALL/MPAL homepage of lees meer over ALL/MPAL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen