WHO classificatie 2017 ALL/MPAL
 

WHO classificatie 2017 
B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom:
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom, NOS
B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom, met recurrente genetische afwijkingen:
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met t(v;11q23.3); KMT2A afwijking
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met hyperdiploïdie
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met hypodiploïdie
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met t(5;14)(q31.1;q32.3) IL3-IGH
 • B-lymfoblastaire leukemie/lymfoom met t(1;19)(q23;p13.3);TCF3-PBX1
T-lymfoblastaire leukemie/lymfoom
NK-lymfoblastaire leukemie/lymfoom (voorlopig)
Acute leukemie van onduidelijke cellijn:
 • Acute niet gedifferentieerde leukemie
 • ‘Mixed phenotype’ acute leukemie (MPAL) met t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
 • ‘Mixed phenotype’ acute leukemie (MPAL) met t(v;11q23.3); KMT2A afwijking
 • ‘Mixed phenotype’ acute leukemie (MPAL), B/myeloïd, NOS
 • ‘Mixed phenotype’ acute leukemie (MPAL), T/myeloïd, NOS

Definitie lymfoblastair lymfoom

Nodale of extranodale lokalisatie van lymfoblasen met <25% beenmerg­lokalisatie (WHO classificatie 2017).

WHO criteria 2017 t.b.v. diagnose MPAL
 

Cellijn criteria
Myeloïde cellijn
 • MPO (flowcytometrie, immunohistochemie of cytochemie) of
 • Monocytendifferentiatie (met expressie van tenminste 2 van de volgende markers: niet-specifieke esterase cytochemie (NSE), CD11c, CD14, CD64, lysozym)
T-cellijn
 • Sterke cytoplasmatische CD3 expressie (met antilichamen tegen CD3 Ɛ keten) of
 • Membraan CD3 expressie
B-cellijn
 • Sterke CD19 expressie met sterke expressie van tenminste 1 van de volgende markers: CD79a, cytoplasmatisch CD22 of CD10 of
 • Zwakke CD19 expressie met sterke expressie van tenminste 2 van de volgende markers: CD79a, cytoplasmatisch CD22 of CD10

 

Ga terug naar de ALL/MPAL homepage of lees meer over ALL/MPAL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen