Wat is myelo­dysplastisch syndroom?

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor een groep beenmergstoornissen, waarbij de productie en ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord. Door MDS kunt u zich vermoeid voelen, heeft u een verhoogde kans op infecties en kunt u last hebben van bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken. lees meer

Wat is myelo­dysplastisch syndroom?

Myelodysplastisch syndroom (MDS) is een verzamelnaam voor een groep beenmerg-stoornissen, waarbij de productie en ontwikkeling van de bloedcellen is verstoord. Hierdoor kan er een tekort ontstaan aan zowel rode als witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Bij MDS is er waarschijnlijk een afwijking in het genetisch materiaal (DNA, chromosomen) van de beenmergstamcel ontstaan. Hierdoor is de normale ontwikkeling van bloedcellen verstoord, waardoor deze niet goed worden aangemaakt. De bloedcellen zijn vaak misvormd (dysplastisch) en van slechte kwaliteit. Een MDS kan variëren van relatief mild tot heel ernstig. De ziekte ontstaat vaak zeer langzaam en wordt vaak toevallig ontdekt bij een bloed-onderzoek.

Soms ontstaat door een ophoping van onrijpe cellen verdere ontsporing. MDS verandert dan in een acute myeloïde leukemie (AML). Dit is een agressieve vorm van bloedkanker.

Symptomen

MDS kan leiden tot bloedarmoede, een laag aantal witte bloedcellen en/of een laag aantal bloedplaatjes. Door MDS kunt u zich vermoeid voelen, heeft u een verhoogde kans op infecties en kunt u last hebben van bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken.  

Oorzaak 

Meestal is er geen oorzaak voor MDS aan te wijzen. Op dit moment wordt gedacht dat mensen die vaak blootgesteld zijn aan bepaalde stoffen of straling meer risico lopen op MDS. Ook kan MDS ontstaan na een eerdere behandeling met chemotherapie. MDS is bijna nooit erfelijk. 

Hoe vaak komt MDS voor?

MDS is een zeldzame ziekte. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 mensen de diagnose MDS. De ziekte komt vooral voor bij mensen tussen de 60 en 90 jaar en wordt vaker gezien bij mannen.

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten