Wat is Hodgkin lymfoom?

Hodgkin lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De ziekte ontstaat in één lymfeklier en kan zich vandaar uit verspreiden naar andere lymfeklieren of organen. Een grote meerderheid van de patiënten is volledig te genezen. lees meer

Wat is Hodgkin lymfoom?

Hodgkin lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. De ziekte ontstaat in één lymfeklier en kan zich vandaar uit verspreiden naar andere lymfeklieren of organen. Een grote meerderheid van de patiënten is volledig te genezen.

Lymfeklieren komen overal in uw lichaam voor. Ze maken ziektekiemen, bacteriën en virussen onschadelijk. Dat gebeurt met behulp van lymfo­cyten (een type witte bloedcel). Bij lymfeklierkanker is er sprake van een kwaardaardige, ongeremde deling van lymfocyten in een lymfeklier. Kenmerkend voor Hodgkin lymfoom is de aanwezigheid van grote cellen (Reed-Sternbergcellen) bij microscopisch onderzoek.

Als het Hodgkin lymfoom zich ontwikkeld heeft in een lymfeklier, dan kan de ziekte zich via de lymfevaten verspreiden. In eerste instantie zal dit naar de nabijgelegen lymfeklieren zijn. Pas later gaan de kwaadaardige cellen naar verder weg gelegen lymfeklieren. Zelden (en dan pas in een verge­vor­derd stadium van de ziekte) kan het Hodgkin lymfoom zich uitbreiden naar andere organen in het lichaam.

Hoe vaak komt Hodgkin lymfoom voor?

In 2017 is in Nederland bij 450 patiënten de diagnose Hodgkin lymfoom gesteld. De ziekte kan op iedere leeftijd voorkomen, maar komt het meeste voor bij jongeren van 20 tot 40 jaar (75 tot 80 procent van alle patiënten) en bij mensen ouder dan 55 jaar (20 tot 25 procent van alle patiënten).

Meer informatie

Op de website van patiëntenorganisatie Hematon leest u meer over:

  • Klachten en symptomen
  • Onderzoek en diagnose
  • Behandeling
  • Vooruitzichten