Wat is een fibrinolysestoornis?

Als u een stoornis in de fibrinolyse heeft, dan breekt uw lichaam een gevormd bloedstolsel te snel af. U heeft daardoor een grotere kans op slijmvliesbloedingen en nabloeden bij een ingreep. lees meer

Wat is een fibrinolysestoornis?

Meestal wordt er na een verwonding of ingreep een korstje op de wond gevormd. Als de wond geheeld is, valt dit korstje eraf. Als u een fibrinolysestoornis heeft, wordt dit korstje sneller afgebroken dan normaal. U kunt daardoor een nabloeding of slijmvliesbloeding krijgen, bijvoorbeeld na een ingreep.

Fibrinolysestoornissen zijn zeer zeldzaam. Ze worden vaak niet gevonden, ook omdat er vaak geen sprake is van ernstige bloedingen. Het stellen van de diagnose is lastig.

Verschillende soorten

Er zijn twee verschillende vormen van fibrinolysestoornissen: 

  • Er kan een tekort zijn van het eiwit dat de fibrinolyse remt (PAI-1 tekort)
  • Er is een teveel aan eiwitten die de fibrinolyse aanzetten (hyperfibrinolyse)

Beide vormen zijn in de meeste gevallen niet ernstig. Het beeld is dan ook anders dan bij andere stollingsafwijkingen, zoals hemofilie. Patiënten met een fibrinolysestoornis hebben over het algemeen weinig spontane bloedingen. De meest voorkomende bloedingen zijn hevige menstruatie, bloedingen na de bevalling en nabloedingen na een operatie of het trekken van een tand. 

Erfelijkheid

Het is bij fibrinolysestoornissen niet duidelijk of deze erfelijk zijn. Sommige patiënten hebben een afwijking (mutatie) in hun erfelijk materiaal (DNA), maar bij het merendeel van de patiënten wordt er geen afwijking gevonden. Uw behandelend arts zal met u de mogelijkheid van erfelijkheidsonderzoek bespreken. 


Onderzoek en behandeling

Door middel van een bloedonderzoek kunnen we zien of u een fibrinolysestoornis heeft. Een fibrinolysestoornis wordt behandeld met tabletten. lees meer

Onderzoek en behandeling

Onderzoek

Door middel van een bloedonderzoek kunnen we zien of u een fibrinolysestoornis heeft. Omdat fibrinolysestoornissen zeldzaam zijn, wordt er vaak eerst gekeken of er andere oorzaken zijn voor de bloedingsproblemen. Als deze er niet zijn, wordt met een bloed­onderzoek uw fibrinolyse beoordeeld. 

Het bloedonderzoek waarmee uw fibrinolyse wordt beoordeeld, is complex. Er wordt tweemaal bloed bij u afgenomen. Deze bloedafnames vinden in de ochtend plaats. Hiervoor moet u nuchter blijven.

De eerste bloedafname wordt op de normale manier uitgevoerd. Daarna wordt er een bloeddrukband om uw arm aangelegd. Nadat deze 10 minuten is opgeblazen, wordt er een tweede keer bloed afgenomen. Dit onderzoek kan als vervelend worden ervaren. Het duurt circa 2 maanden voordat de uitslagen van het bloedonderzoek bekend zijn. 

Behandeling

Een fibrinolysestoornis is niet te genezen, maar wel goed te behandelen met tabletten tranexaminezuur, ook wel cyclokapron genoemd. Als u geopereerd moet worden of als er tanden bij u getrokken moeten worden, neemt u de tabletten voor de ingreep in. Daarna neemt u de tabletten tot een aantal dagen na de operatie. Uw behandelend arts bespreekt de precieze duur met u. 

Ook bij vrouwen met hevige menstruatie kan deze behandeling rondom de menstruatie worden toegepast. Er zal eerst bekeken worden of de anticonceptiepil of een hormoon­spiraal mogelijk (of wenselijk) is om de hevigheid van de menstruatie te beperken. 

Soms wordt tranexaminezuur via een infuus toegediend. Dit kan voorafgaand aan een darmonderzoek zijn, of als u de tabletten niet goed kunt verdragen.

Bijwerkingen die bij het gebruik van tranexaminezuur kunnen voorkomen zijn: misselijkheid, braken en diarree. Soms zien we allergische huidreacties. Een zeldzame bijwerking is risico op trombose. 

Bij sommige mensen komt naast een fibrinolysestoornis een tweede stollingsprobleem voor. De behandeling wordt dan afgestemd op beide stollingsstoornissen.