Home Behandelprotocollen NHL Evaluatie behandeling NHL

Tussentijdse evaluatie van behandeling

In principe wordt er tijdens de eerstelijnsbehandeling en ook tijdens latere lijnen van behandeling tussentijds een CT-scan van hals, thorax en abdomen (met contrast) verricht.

De CT-scan dient beoordeeld te worden volgens de Lugano criteria. Zie Respons criteria.  

Eindevaluatie van behandeling

In principe dient er zowel na de eerstelijnsbehandeling als na latere lijnen van behandeling (ca. 4-6 weken na einde chemotherapie) een CT-scan van hals, thorax en abdomen (met contrast) verricht te worden. Bij een aantal indicaties (zie Diagnostiek) dient de CT-scan gecombineerd te worden met een FDG-PET-scan.

De FDG-PET- en CT-scan dienen volgens respectievelijk de Deauville- en Lugano criteria beoordeeld te worden. Zie Respons criteria.

Indien het resultaat van de scan aanleiding geeft tot tweedelijns salvage chemo­therapie dan wordt histologische bevestiging van de persisterende/progressieve ziekte geadviseerd.

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen