Eerstelijnsbehandeling

Stadium I

Standaard risico ziekte volgens de Yang score:

  • Lokale radiotherapie 50 Gy 

Hoog risico ziekte volgens de Yang score:

  • Behandelen als stadium II

Stadium II

Achtereenvolgens:

  • 2 kuren SMILE à 28 dagen
  • Lokale radiotherapie 50-56 Gy
  • 2 kuren SMILE à 28 dagen

Stadium III en IV

  • 3 kuren SMILE à 28 dagen gevolgd door consolidatie middels autologe SCT

Recidief / refractair nasaal NK/T-cel lymfoom

Bij een recidief of refractair nasaal NK/T-cel lymfoom wordt het verdere behandelbeleid patiëntspecifiek vastgesteld in het MDO waarbij remissie inductiebehandeling en consolidatie middels allogene SCT zullen worden overwogen.

 

Ga terug naar de NHL homepage of lees meer over NHL:

Ga terug naar de algemene homepage Behandelprotocollen